Jak poinformował zespół prasowy SN, w ubiegły czwartek prezes Izby zwróciła się do pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf z prośbą o wyznaczenie sędziów z innych izb do rozpatrzenia trzech spraw, które pierwotnie miała rozpoznać Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Chodzi m.in. o skargi na przewlekłość postępowań, które wymagają szybkiego trybu rozpatrywania.

Czytaj: Izba Dyscyplinarna posłuchała Trybunału, nie uchwały 3 Izb SN, znów orzeka>>


W związku tą prośbą prezes Gersdorf jeszcze w ubiegłym tygodniu wyznaczyła do rozpoznania tych spraw sędziów z Izby Karnej: Barbarę Skoczkowską, Andrzeja Stępkę i Andrzeja Tomczyka. I prezes SN wskazała, że oddanie spraw do rozpatrzenia tym sędziom nastąpiło ze względu na potrzeby orzecznicze Izby Kontroli Nadzwyczajnej i terminowy charakter spraw.

Z informacji uzyskanych w SN wynika, że dzisiaj troje sędziów Izby Karnej - Andrzej Stępka, Barbara Skoczkowska i Andrzej Tomczyk -  rozpoznało skargi na przewlekłość postępowania, skierowane do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. 
Podstawą rozpoznania przez tych sędziów był art. 35 ust. 3 ustawy o Sądzie Najwyższym, że sędzia może być wyznaczony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do udziału w rozpoznaniu określonej sprawy w innej izbie oraz, za zgodą sędziego, do orzekania na czas określony w innej izbie. Wyznaczenie sędziego do orzekania w innej izbie, bez jego zgody, może nastąpić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w roku. Po upływie okresu wyznaczenia sędziego do orzekania w innej izbie, sędzia podejmuje czynności w sprawach przydzielonych mu w tej izbie do ich zakończenia. Wyznaczenie sędziego Sądu Najwyższego orzekającego w Izbie Dyscyplinarnej do udziału w rozpoznaniu określonej sprawy lub do orzekania na czas określony w innej izbie wymaga także zgody Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej.

Decyzja ta nie jest wprost wiązana z uchwałą trzech Izb SN z 23 stycznia, w której wskazano, że obsada sądu jest nienależyta, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie. Jak jednak poinformował Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie rozpatrzyła od tamtej pory ani jednej sprawy. - Od czasu podjęcia tej uchwały posiedzenia i rozprawy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej są odwoływane - powiedział.  

Czytaj:
Sąd Najwyższy: Sędziowie powołani z udziałem nowej KRS nie mogą orzekać>>

SN: Nowi sędziowie nie mogą orzekać; MS: Sąd Najwyższy nie może o tym decydować>>