Strasburg: Bezwzględne dożywocie narusza zakaz nieludzkiego traktowania i karania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności, kiedy skazany nie ma realnej możliwości ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienie, stanowi naruszenie zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania z Konwencji o prawach człowieka - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Tymczasem w Polsce na podpis prezydenta czeka nowela kodeksu karnego, która przewiduje takie rozwiązanie.

18.06.2019

Prokurator Generalny: 15 lat za bombę w autobusie to za mało

Wymiar sprawiedliwości

Paweł R. zadzwonił na numer alarmowy 112 żądając 120 kilogramów złota w sztabkach i zostawił w autobusie urządzenie wybuchowe z zapalnikiem. Groził, że ma jeszcze cztery bomby, które będzie detonował we Wrocławiu - chyba, że dostanie to czego chce. W pierwszej instancji skazano go na 20 lat więzienia, apelacja karę obniżyła.

18.06.2019

MS nie pozwie naukowców za krytykę zmian w kodeksie karnym

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie ma już potrzeby kierowania pozwu przeciw profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z ich krytyczną opinią dot. noweli kodeksu karnego - powiedział w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W sobotę jego zastępca Marcin Warchoł zapewniał, że taki pozew złożony zostanie właśnie w poniedziałek.

17.06.2019

Deklaracja Arbitra ma pomóc w postępowaniach arbitrażowych

Wymiar sprawiedliwości

Opracowany przez prawników działających w Polskim Stowarzyszeniu Sądownictwa Polubownego dokument ma zachęcić przedsiębiorców do oddawania spraw spornych do polubownego rozstrzygania, a także służyć usprawnieniu przebiegu i zminimalizowaniu kosztów postępowań arbitrażowych.

17.06.2019

Standardy rozstania - dziecko pod specjalną ochroną

Wymiar sprawiedliwości

Uświadomienie rozstającym się dorosłym i instytucjom, że dziecko nie może być stroną ani narzędziem w konflikcie, i że jego prawa powinny być szczególnie chronione - to cel standardów przygotowanych przez organizacje pozarządowe. Skierowane są do samych rodziców, policjantów, sędziów, kuratorów, nauczycieli, lekarzy i opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów.

17.06.2019

Europejski Nakaz Aresztowania sprawdza się w praktyce

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) został wprowadzony do europejskiego porządku prawnego w celu uproszczenia i przyśpieszenia procedury związanej z wydawaniem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej osób ściganych za przestępstwa. Polska jest jednym z państw najczęściej korzystających z tej instytucji.

17.06.2019

Centralna lista ułatwiłaby pracę biegłym i sądom

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace "analityczno-koncepcyjne" nad kwestiami związanymi z pracą biegłych sądowych. Dopiero po zakończeniu prac projekt ma zostać przedstawiony – wynika z zapowiedzi resortu. Tymczasem biegli zgłaszają postulat, aby wprowadzić ogólnopolską listę biegłych, co pozwoliłoby na usprawnienie systemu.

17.06.2019

"Iustitia": Dyscyplinarka dla rzecznika dyscyplinarnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny, który publicznie ogłosił, że sędzia z Gdańska „przyjęła gratyfikację finansową od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed jej sądem, mimo że wiedział, że był to element nagrody i kwota została przekazana na cel publiczny, powinien odpowiadać dyscyplinarnie - uważa zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

16.06.2019

RPO do prezydenta: Nie podpisuj zmian w kodeksie karnym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wysłałem list do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o zawetowanie nowelizacji Kodeksu karnego - poinformował w niedzielę rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Jego zdaniem nowela ma szereg błędów, a część przepisów jest "jawnie sprzeczna" z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

16.06.2019

Rodzice w konflikcie o dziecku zapominają - system prawny nadal bezradny

Wymiar sprawiedliwości

W Polsce rozwodzi się już co trzecie małżeństwo, rozpada się też coraz więcej nieformalnych związków. Najbardziej poszkodowane są dzieci, bo dorośli zapewniając, że chronią ich dobro, często wykorzystują je do osobistych rozgrywek. Efekt - najmłodszy dziecięcy samobójca miał pięć lat. Zmiany w prawie nie wystarczą - mówią eksperci i proponują standardy ochrony dzieci - także dla ... rodziców.

15.06.2019

Organizacje międzynarodowe krytykują wprowadzenie bezwzględnego dożywocia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie w znowelizowanym właśnie kodeksie karnym możliwości orzeczenia kary bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności jest sprzeczne ze standardami praw człowieka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka oraz Podstawowych Wolności - uważają organizacje zajmujące się w różnych państwach obroną praw człowieka.

14.06.2019

SN nie wydał uchwały o niekonstytucyjnych przepisach, bo Sejm je zmienił

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy stwierdził w piątek, że problem stosowania przez sądy przepisów uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne z konstytucją, ale z odroczoną mocą utraty obowiązywania jest bardzo ważny, ale nie ogłosił uchwały w tej sprawie. Dlatego, że w ocenianej sprawie Sejm już zmienił regulację.

14.06.2019

Prawnik z urzędu już od zatrzymania - unijna dyrektywa obowiązuje, także w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Polski rząd nie widzi konieczności zmian w prawie w związku z unijną dyrektywą o dostępie do pomocy prawnej, bo - jak twierdzi - każdy zatrzymany może się z prawnikiem skontaktować. Jednak, według ekspertów, nowe unijne przepisy dają prawo zatrzymanemu do obrony z urzędu, czyli to państwo ma ją zapewnić i za nią zapłacić. A skoro Polska w terminie ich nie implementowała - można się na nie bezpośrednio powoływać.

14.06.2019

Igor Tuleya: Sędzia ma prawo i obowiązek mówić o problemach sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie mogą uczestniczyć w debacie publicznej dotyczącej zmian w wymiarze sprawiedliwości, tak jak lekarze mogą dyskutować o naprawie służby zdrowia. I nie można im za to robić wyrzutów, a tym bardziej represjonować - mówi Igor Tuleya, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

14.06.2019

Rady wybiorą ławników - kandydatury do 30 czerwca

Wymiar sprawiedliwości

Rady gmin przyjmują do 30 czerwca zgłoszenia chętnych na ławników w nowej kadencji. Obecna kończy się w grudniu. W dużych miastach potrzeba ich po kilkuset, w całej Polsce prawie 15 tys. Mała rekompensata utraconych zarobków nie zachęca, tym bardziej że odpowiedzialność jest duża. Rocznie ławnik może zarobić maksymalnie niewiele ponad tysiąc złotych.

14.06.2019

Sejm przyjął poprawki Senatu - zmiany w prawie karnym mogą wejść w życie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sejm przyjął w czwartek wieczorem 41 spośród 42 poprawek Senatu do zmian w kodeksie karnym. Obszerna nowelizacja obejmuje 105 z 363 artykułów tej ustawy. Zaostrza m.in. kary za przestępstwa dotyczące pedofilii, ale przewiduje też surowsze sankcje za wiele innych czynów, ograniczenie możliwości zawieszania kar oraz wprowadza bezwzględne dożywocie.

13.06.2019

Adwokaci wracają do zmian w swoich zasadach etyki

Wymiar sprawiedliwości

Propozycje zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej - jak dowiedziało się Prawo.pl - mają być jednym z tematów rozpoczynającego się w piątek posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej. Są raczej kosmetyczne, rewolucji nie ma - mówią nieoficjalnie adwokaci, którzy je widzieli. To, że projekt ma być gotowy w połowie roku - zapowiadano jeszcze jesienią ubiegłego.

13.06.2019

U rzeczoznawców sąd i prokurator w jednym

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Komisja odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych stawia osobom wykonującym ten zawód zarzuty dyscyplinarne i zarazem sama potem je bada. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich to sprzeczne z konstytucją. A władza tej komisji jest duża, bo może ona nawet pozbawić prawa wykonywania zawodu.

13.06.2019

TSUE rozpoczyna rozpatrywanie pytań dot. dyscyplinarek wobec polskich sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 18 czerwca br. w Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu odbędzie się rozprawa w sprawie pytań prejudycjalnych sądów okręgowych w Łodzi i Warszawie dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Ich autorzy obawiają się, że poprzez nowy system dyscyplinarny władze mogą mieć wpływ na wyroki sądów.

13.06.2019

Pismo z sądu doręczy komornik za... 120 złotych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Sejm uchwalił reformę postępowania cywilnego. Skończy się fikcja doręczeń - pisma z sądu będzie odpłatnie doręczał komornik. W ustaleniu właściwego adresu pomoże mu ZUS lub bank. Eksperci alarmują, że dla firm masowo pozywających klientów, oznacza to znaczny wzrost kosztów. Jeśli konsument przegra sprawę z firmą, będzie musiał jej zwrócić te 120 złotych.

13.06.2019