W grudniu 2019 r. zobowiązania na rzecz wymiaru sprawiedliwości wpisane do rejestru BIG InfoMonitor wyniosły 608,2 mln zł.

Jak podaje BIG InfoMonitor, za sądowymi długami stoi obecnie 147 114 osób. Ich liczba w minionym roku wzrosła o 10 proc. Z najnowszego raportu wynika, że 60 proc. dłużników ma między 25 a 44 lata, niemal 9 na 10 to mężczyźni.

Od 2015 roku obowiązek wpisywania do BIG dłużników sądowych

- Drzwi do rejestrów BIG otworzyła dłużnikom sądowym nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie w 2015 r. Regulacja nałożyła wówczas na sądy obowiązek wpisywania do BIG osób niepłacących m.in. grzywien i kosztów rozpraw - mówi Halina Kochalska, ekspertka BIG InfoMonitor. Tłumaczy, że dłużników sądowych w rejestrach BIG przybywa, ale jednocześnie wielu jest wykreślanych, bo spłaca zobowiązania. Tylko z długów wprowadzonych przez sądy w 2019 r. uregulowanych została ponad jedna trzecia.

Najczęstsze przyczyny wpisania dłużników sądowych do rejestru

Z raportu wynika, że wśród ponad 147 tys. dłużników sądowych, największa część trafiła do rejestru dłużników z powodu zaległych grzywien. Przeciętna wartość jednej to niecałe 1,8 tys. zł.

Z danych przekazanych do bazy BIG InfoMonitor wynika, że ci, którzy nie płacą grzywien stanowią ponad 80 proc. wszystkich dłużników wymiaru sprawiedliwości, a ich zaległości z tego tytułu na koniec 2019 r. przekroczyły 281 mln zł.

Drugą najliczniejszą grupę dłużników stanowią osoby, które nie płacą kosztów sądowych – jest ich ponad 90 tys. i mają zobowiązania sięgające prawie 64 mln zł. W tym przypadku średnia wartość takiego wpisu to niecałe 600 zł.

 


Najwyższa nieopłacona grzywna wpisana do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynosi prawie 7 mln zł, a wartość niezwróconego majątku pochodzącego z przestępstwa przekracza 48 mln zł. Oba rekordy należą do mężczyzn.

Gdzie mieszka najwięcej dłużników?

Jak podał BIG InfoMonitor, najwięcej dłużników mieszka na Śląsku. Z Górnego Śląska pochodzi ponad 33 tys. osób, a z Dolnego 19,4 tys., ich długi to odpowiednio 75,7 mln zł oraz 35,3 mln zł. Trzecie miejsce pod względem liczby osób winnych pieniądze sądom zajmuje Mazowsze - dłużników jest tu niecałe 17,8 tys., i mają oni jednak najwyższą łączną kwotę zaległości wśród wszystkich województw - 182,2 mln zł. Znaczące długi wobec sądów mają również mieszkańcy Pomorza - ponad 106 mln zł, za co odpowiada 9 tys. 311 osób. Pomorzanie mają najwyższe średnie zadłużenie na osobę - 11 tys. 388 zł.

Czytaj też: Mniej dłużników alimentacyjnych, ale ich długi wyższe >

Najmniej sądowych dłużników pochodzi z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i opolskiego.

Jeśli chodzi o miasta, rekord pod względem zaległości należy do Siedlec – ponad 77 mln zł, Słupska – prawie 49 ml zł oraz Warszawy – ponad 25,5 mln zł. Na kolejnych miejscach są Gdańsk – ponad 14,5 mln zł i Wrocław z niespełna 6 mln zł.