Poprosił też o priorytetowe potraktowanie sprawy, którą podniósł - jak wskazał - "powodowany niepokojem i troską o prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce" - poinformował rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski.

 


Pytanie o status sędziów rekomendowanych przez KRS

Wystąpienie prezesa Przesławskiego ma związek z decyzją prezes Gersdorf, która w środę przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez KRS w nowym składzie.

Pytanie dotyczy tego, czy udział w składzie sądu powszechnego lub SN osoby powołanej na sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w jej aktualnym składzie prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Traktatu o Unii Europejskiej, wskutek czego osoba taka jest nieuprawniona do orzekania lub skład sądu jest sprzeczny z przepisami.

Czytaj: Po wyroku TSUE pełnomocnicy będą ostro walczyć w sądach>>

Z kolei sędzia Michał Laskowski, rzecznik prasowy SN wyjaśniał, że w posiedzeniu nie będą uczestniczyć tzw. nowi sędziowie z Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej bo pytania dotyczy ich wprost. - I prezes SN odwołuje się do starej maksymy, że sędziowie nie mogą orzekać we własnej sprawie - mówił.  Laskowski. Dodawał, że do rozwiązania pozostaje sprawa udziału w tym posiedzeniu siedmiu sędziów z Izby Cywilnej, których wyłonił już nowy skład KRS.

Podstawy do udziału nowych Izb

Rzecznik Izby Dyscyplinarnej mówi jednak, że w ocenie prezesa Przesławskiego decyzja prof. Gersdorf o skierowaniu pytania do trzech Izb SN była nieprawidłowa, bo pytanie zostało uzasadnione rozbieżnościami w wykładni przepisów w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada ub.r. oraz wyrokiem Izby Pracy SN z 5 grudnia ub.r., ale także uchwałą pełnego składu Izby Dyscyplinarnej z 10 kwietnia ub.r. oraz uchwałą siedmiu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej z 8 stycznia br. 

- Te dwie ostatnie uchwały mają moc zasady prawnej - mówi i dodaje, że jeżeli skład jednej Izby SN zamierza odstąpić od zasady prawnej uchwalonej przez inną Izbę, rozstrzygnięcie następuje w drodze uchwały obu izb. 

Czytaj: SN: Izba Pracy SN ponownie uznała, że Izba Dyscyplinarna nie jest niezawisłym sądem >>

Senat odrzucił ustawę o dyscyplinowaniu sędziów​>>

- Izby mogą przedstawić zagadnienie prawne do rozpoznania przez pełny skład SN. Zatem w wydaniu uchwały odstępującej od wyrażonej wcześniej zasady prawnej, powinna brać udział Izba, która wydała pierwsze rozstrzygnięcie. W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości to, że do jej rozstrzygnięcia powinny zostać powołane także Izba Dyscyplinarna oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej - wyjaśnia.