Sędziowie odesłani w stan spoczynku chcą dalej orzekać

Wymiar sprawiedliwości

Część sędziów Sądu Najwyższego, którzy na mocy ustawy o SN musiała przejść w stan spoczynku, z powodu ukończenia 65. roku życia, chce nadal orzekać. W piątek Trybunał Sprawiedliwości UE zawiesił te...

22.10.2018

Kuratorzy trenują, jak pokonać agresję

Wymiar sprawiedliwości

Pierwszymi szkoleniami objęci zostali kuratorzy z Wrocławia ale inicjatywa budzi zainteresowanie innych regionów. Podstawowe założenie to zastępowanie różnego rodzaju agresywnych zachowań - innymi...

20.10.2018

TSUE: zawieszenie przepisów ustawy o SN - z mocą wsteczną

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę niezwłocznie do zawieszenia stosowania przepisów ustawy o SN dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65 lat, w stan spoczynku....

19.10.2018

TSUE zawiesza czystkę emerytalną w SN

Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia i musieli przejść w stan spoczynku mogą wrócić do orzekania - postanowił Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Zawiesił - na wniosek Komisji Europejskiej -...

19.10.2018

WSA: Niedopuszczalna skarga nie może zostać rozpoznana

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Nie można wnieść skutecznej skargi na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli jego przedmiotem jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu. Jeśli jednak strona złoży...

19.10.2018

Michał Hara: Sąd pyta, by nie błądzić

Wymiar sprawiedliwości

Wystąpienie z pytaniem prejudycjalnym nie jest jedynie przywilejem, czy obowiązkiem sądów krajowych. Jest istotnym elementem procesu wykładni i stosowania prawa europejskiego, które potrafi być...

18.10.2018

KRS wyłoniła zespoły do oceny kandydatów do SN

Wymiar sprawiedliwości

Opiniować będą w sumie 25 kandydatur do Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Konkurs dotyczy obsadzenia 11 wakatów w Sądzie Najwyższym. Decyzja, którzy prawnicy zostaną...

18.10.2018

Nowa sędzia SN ma nadal delegację do kierowania KSSP

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie wiadomo, czy powołana kilka dni temu na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska będzie tam orzekać, ponieważ została przez ministra sprawiedliwości delegowana do dalszego...

18.10.2018

Mediacje w Polsce zbyt rzadko wykorzystywane

Wymiar sprawiedliwości

Potrzebna jest edukacja już na poziomie szkoły średniej, praktyczne szkolenia podczas studiów pokazujące alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów i wreszcie zachęcanie sędziów do korzystanie z...

18.10.2018

Ziobro: nie ma próby wyprowadzenia Polski z UE

Wymiar sprawiedliwości

Polska nie chce zakwestionować kompetencji TSUE - oświadczył prokurator generalny odnosząc się do swojego wniosku do TK. Dodał, że przykładowo niemiecki Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie oceniał...

17.10.2018

Ziobro pyta o prawo sądów do kierowania pytań do TSUE

Wymiar sprawiedliwości

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro pyta Trybunał Konstytucyjny o zgodność z polską konstytucją artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To rozszerzenie wniosku skierowanego do...

17.10.2018

SN: ZUS z Jasła nie mógł wycofać zażalenia

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne wycofanie przez oddział ZUS w Jaśle zażalenia, na kanwie którego SN wystosował w sierpniu pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii...

17.10.2018

Ośrodki readaptacyjne sposobem na puste poprawczaki

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Nowe ośrodki to pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości na rozwiązanie problemu trudnej młodzieży. Pierwszych pięć - jak dowiedziało się Prawo.pl - ma powstać na bazie zakładów poprawczych. Te ostatnie...

17.10.2018