Testament allograficzny nieważny, ale wolę sąd powinien uszanować

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd nie uznał złożonego wspólnie przez małżonków testamentu przed urzędnikiem, bo zgodnie z prawem testament składa jedna osoba. Sąd podzielił majątek inaczej niż przewidywała to wola spadkodawców, ale Rzecznik Praw Obywatelskich skarży wyrok do Sądu Najwyższego, bo jego zdaniem ten tzw. testament allograficzny można, zgodnie z prawem, uznać za dwa odrębne testamenty ustne.

05.04.2021

SN: Odszkodowanie za zakaz wyjazdu z kraju i poręczenie majątkowe zniknęły z kpk

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Osoba niesłusznie oskarżona, wobec której zastosowano poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju, może domagać się odszkodowania, jeśli ten środek zastosowano przed 15 kwietnia 2016 roku, przed zmianą kodeksu postępowania karnego. Podstawą do zasądzenia jest art. 3 kodeksu cywilnego, czyli reguła nie działania prawa wstecz - orzekł Sąd Najwyższy.

03.04.2021

Polisa nie pokryje kosztu mandatu, ale pomoże się od niego wybronić

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Na pomysł ułatwienia życia osobom, które dostaną mandat po wprowadzeniu przepisów znoszących prawo do odmowy przyjęcia mandatu, wpadł jeden z ubezpieczycieli. Przypomina on o istnieniu ubezpieczenia ochrony prawnej, które zapewni i pokryje koszty prawnika, który w ramach polisy będzie bronił niewinności ubezpieczonego przed sądem.

03.04.2021

Pisanka pisance nierówna - ta w barwach unijnych "wychodzi" z klatek

Środowisko Wymiar sprawiedliwości

Pisanki, pisklaki, kurki to nieodłączne symbole rozpoczynających się Świąt Wielkanocnych. Wiele polskich sklepów powoli ale rezygnuje ze sprzedaży "trójek", czyli jaj z chowu klatkowego. W części sklepów można je jednak nadal kupić, a w covidzie szczególnie kuszą "specjalnymi" cenami. Tymczasem w Unii coraz głośniej o przyszłym zakazie sprzedaży jaj z klatek.

03.04.2021

Sąd: Niedopuszczalne orzekanie o alimentach przez sąd krajowy, jeśli uprawniony za granicą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Powód dążył do uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Pozew odrzucono, gdyż w sprawie nie występuje jurysdykcja krajowa. Centrum życiowe pozwanej znajduje się w Danii - orzekł Sąd Rejonowy w Puławach. Sąd podkreślił, że sprawy nie należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce.

03.04.2021

Trzy lata więcej na wniesienie skarg nadzwyczajnych w starych sprawach

Wymiar sprawiedliwości

3 kwietnia upływa termin na wnoszenie skarg nadzwyczajnych w starych sprawach. Prezydent podpisał jednak nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która wydłuża go o kolejne trzy lata. To co może cieszyć obywateli nie do końca cieszy sądy, bo oznacza wydłużenie czasu "zamrożenia" akt w sądowych archiwach. Wątpliwości mają też prawnicy. Podnoszą, że stare orzeczenia nie powinny być wzruszane w nieskończoność.

02.04.2021

Dr Andrzej Olaś: Sądy pokoju nie uzdrowią wymiaru sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie pokoju mają zajmować się sprawami drobnymi i prostymi, ale proces ich wprowadzania do polskiego wymiaru sprawiedliwości taki nie będzie. Istotna jest też kwestia zagwarantowania ich apolityczności i niezawisłości, przy powszechnych wyborach i silnym upartyjnieniu życia publicznego - bez tego będzie to destrukcyjne dla całego państwa - pisze adwokat dr Andrzej Olaś,

02.04.2021

Mediacje w umowach między przedsiębiorcami i pracowniczych? MS szykuje zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości w mediacjach widzi jeden ze sposobów na uleczenie sądów. Proponuje m.in. by umowy między przedsiębiorcami, ale też te o pracę, zawierały postanowienia, że w przypadku sporu pierwszym krokiem będzie próba mediacji. W ocenie prawników to ładnie wygląda na papierze, bo w rzeczywistości - przez luki w przepisach - może prowadzić i do absurdów i niesprawiedliwości

02.04.2021

USA mają uwagi do praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Wątpliwości dotyczące przeprowadzanej w ostatnich latach reformy wymiaru sprawiedliwości, niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zawieszenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a także brak reakcji na wskazane przez Komisję Europejską uchybienia w związku z uchwaleniem tzw. ustawy kagańcowej - to niektóre z uwag Departamentu Stanu

01.04.2021

Od 1 kwietnia w warszawskim sądzie specjalny wydział do spraw frankowiczów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Początkowo sprawami frankowymi ma zajmować się 15 - 16 orzeczników. Liczba sędziów może jednak ulec zmianie w zależności od wpływających spraw. Już w tej chwili w warszawskim sądzie okręgowym prowadzonych jest ponad 21 tys. spraw, w tym 435 w drugiej instancji. A sędziowie spodziewają się, że będzie ich znacznie więcej po spodziewanej uchwale Sądu Najwyższego.

01.04.2021

Komisja Europejska chce zablokowania przez TSUE Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce „w celu ochrony niezawisłości polskich sędziów”. Zwróciła się również o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli wstrzymania prawa Izby Dyscyplinarnej SN do uchylania immunitetów sędziom do czasu wydania ostatecznego wyroku. Zdaniem rządu, polskie regulacje nie odbiegają od standardów w UE.

31.03.2021

Prawnik ma "dyscyplinarkę" więc sędziowie i strony skorzystają z hotelu, mimo lockdownu

Wymiar sprawiedliwości

Rząd włącza do grup zawodowych, które mimo lockdownu będą mogły korzystać z usług hotelarskich, członków składów orzekających, rzeczników dyscyplinarnych, a także obrońców i pełnomocników stron w postępowaniach dyscyplinarnych. Jak zaznacza, zmiana jest konieczna by unikać w tego typu sprawach przedawnienia.

31.03.2021

SN: Każda przemoc psychiczna musi być karana

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Przestępstwo z użyciem przemocy to każde przestępstwo, które faktycznie zostało popełnione z użyciem przemocy. Z tym, że słowo "przemoc" obejmuje przemoc zarówno psychiczną, jak i fizyczną - brzmi uchwała trzech sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego z 31 marca br. Inne rozumienie słowa "przemoc" spowodowałoby, że nie można by było karać za użycie przemocy psychicznej.

31.03.2021

Jeśli szczepionka dla prokuratorów to i dla pracowników sekretariatów - apelują związkowcy

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Podjęcie decyzji o włączeniu pracowników prokuratury w program szczepień wraz z prokuratorami, którzy obecnie są szczepieni jest bezwzględną koniecznością, bo również od nich zależy bezpieczeństwo prawne obywateli - wskazuje Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, apelując by nie było w tym zakresie wyjątków. O szczepienie swojej grupy zawodowej apelują też m.in. adwokaci.

31.03.2021

Sądy przechodzą na tryb online, ale wolniej niż by ministerstwo chciało

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

E-rozprawy mają być lekiem na covidową zapaść. Jednak mimo "tarczowych" zachęt, nadal są duże dysproporcje - część sędziów chętnie z nich korzysta, a niektórzy wcale. Powodów jest wiele - począwszy od braków sprzętowych, skończywszy na braku sędziowskiego przekonania. Tymczasem resort prezesom, a prezesi sędziom zaczynają dokręcać śrubę - brak trybu online grozi już notatką służbową.

31.03.2021

Zabezpieczenie majątkowe – kiedy może być stosowane?

Wymiar sprawiedliwości

Niejednokrotnie w toku prowadzonego postępowania istnieje obawa, że oskarżony ukryje majątek, by udaremnić późniejsze wykonanie kary i środków karnych o charakterze majątkowym. Aby zapobiec takim przypadkom organy procesowe mogą stosować zabezpieczenie majątkowe.

31.03.2021

Sejm będzie pracował nad projektem o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej

Wymiar sprawiedliwości

W Sejmie zakończyło się we wtorek pierwsze czytanie obywatelskiego projektu "Tak dla rodziny, nie dla gender", dotyczącego wypowiedzenia tzw. konwencji stambulskiej i zobowiązania rządu do zainicjowania prac nad międzynarodową konwencją praw rodziny. Projekt został skierowany do prac w sejmowych komisjach sprawiedliwości i praw człowieka oraz spraw zagranicznych.

30.03.2021

Koronawirus przytłacza sądy - szybkie zmiany w przepisach nie służą orzecznictwu

Wymiar sprawiedliwości

Epidemia postawiła pod ścianą nie tylko obywateli, gospodarkę i przedsiębiorców, ale też w dużym stopniu sądy. Te od ubiegłorocznego wiosennego lockdownu cały czas pracują, ale zmagają się i z koronawirusem, i z problemami kadrowymi. Zmiany w przepisach miały pomóc, tyle że szybkość w ich wprowadzaniu nie służy orzekaniu. Do tego - jak mówią prawnicy - dochodzą niedopracowane "wrzutki"

30.03.2021

Sąd wysłał zawiadomienie o rozprawie, ale do innej osoby - Sąd Najwyższy uwzględnia kasację

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd rejonowy wysłał zawiadomienie o rozprawie nie do oskarżonego ale na adres osoby, która miała takie samo imię i nazwisko. Potem mimo braku potwierdzenia uznał, że został on prawidłowo powiadomiony. Sąd Najwyższy wskazuje, że doszło do uchybienia, która uderza w prawo do obrony i dodaje: bez pewności w tym zakresie, nie można prowadzić rozprawy.

30.03.2021