Premier: Niech TK powie, czy wypowiadać konwencję stambulską

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zdecydowałem o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności konwencji stambulskiej z konstytucją - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Wniosek o podjęcie przez rząd inicjatywy zmierzającej do wypowiedzenia konwencji skierował w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

30.07.2020

Więzienie za brak kontaktu z dzieckiem? Koronawirus może przyspieszyć zmiany

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Nie ma obecnie skutecznego sposobu na alienujących rodziców - alarmują nie tylko obrońcy praw dziecka, ale też prawnicy i kuratorzy. Dzieci traktowane są jak narzędzia w bataliach okołorozwodowych, a koronawirus skutecznie wydłuża czas oczekiwania na decyzje sądów. Potrzebne są pilne zmiany w przepisach.

30.07.2020

W zakładach karnych znowu widzenia, ale z ograniczeniami

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Od 1 sierpnia osadzeni będą znowu mogli spotykać się ze swoimi najbliższymi, problemem są jednak ograniczenia - widzenia dotyczyć będą wyłącznie jednej osoby dorosłej, nie przewidziane są dzieci. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że to nadmierny rygoryzm, a świadczą o tym wnioski, które już napływają do Biura RPO.

29.07.2020

Rzecznik MŚP chce dłuższej pracy sądów, prawnicy postulują rozprawy on-line

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców proponuje, aby w dni powszednie sądy pracowały do godz. 18.00. Z taką prośbą zwrócił się do ministra Zbigniewa Ziobry. To by jednak oznaczało konieczność wprowadzenie pracy zmianowej. Zdaniem prawników bez wprowadzenia rozpraw on-line, tempo rozpoznawania spraw się nie zwiększy.

29.07.2020

Adwokaci: Sędziowie nie musieli informować o przynależności do Forum Współpracy Sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

14 sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych nie wskazało w pisemnych oświadczeniach, że są członkami Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów. Sędzia Przemysław W. Radzik, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych postawił im zarzuty dyscyplinarne. W ocenie adwokatów bezpodstawnie, bo FWS jest platformą współpracy, nie stowarzyszeniem.

29.07.2020

Bliźniacza ciąża i zawyżone świadczenie z ZUS - skarga nadzwyczajna prokuratury

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Firma zatrudniła kobietę na czas nieokreślony, na 3/4 etatu z pensją sięgającą 43 tys. zł miesięcznie. Problem w tym, że zaledwie po dwóch tygodniach trafiła na zwolnienie lekarskie, zasiłek macierzyński, a potem na kolejne "chorobowe" z uwagi na kolejną ciąże. ZUS próbował świadczenia obniżyć, ostatecznie jednak przegrał w apelacji. Teraz interweniuje Prokurator Generalny.

29.07.2020

Kuratorzy "w terenie" zużywają i buty, i... zdrowie

Wymiar sprawiedliwości

Praca kuratorów jest pełna zagrożeń - sytuację mogła poprawić nowa ustawa, nie wiadomo jednak kiedy i jakie rozwiązania wejdą w życie. Pogorszył ją z kolei koronawirus. Jak ustaliło Prawo.pl, kuratorzy przesłali do Ministerstwa Sprawiedliwości propozycje zmian w karcie oceny ryzyka ich pracy, a środowisko coraz głośniej domaga się ujednolicenia zasad związanych z wyposażaniem ich w środki ochrony osobistej, odzież i obuwie.

29.07.2020

Strasburg - uśpiony Trybunał może pomóc polskim sędziom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przekonywanie sądów do orzeczeń Trybunału w Strasburgu jest trudniejsze niż do orzeczeń Trybunału w Luksemburgu. Jeszcze większym problemem jest jego opieszałość, gdyż sprawy polskie rozpatruje średnio 15 miesięcy i nie śpieszy się z zasadniczymi wyrokami dotyczącymi statusu sędziów - takie są wnioski płynące z dyskusji na temat znaczenia orzeczeń ETPCz dla praworządności, która odbyła się w Fundacji im. Batorego.

28.07.2020

Konwencja stambulska "w rękach" prezydenta - wypowiedzenie łatwe nie będzie

Wymiar sprawiedliwości

Cała procedura związana z wypowiedzeniem konwencji stambulskiej trwać może i rok. Wiąże się bowiem z kilkoma etapami, w których istotną rolę odegra prezydent Andrzej Duda. Sam wniosek do sekretarza generalnego Rady Europy będzie musiał być wyczerpująco uzasadniony, a i tak stronę polską czekają dodatkowe pytania.

28.07.2020

152 sprawy w zainteresowaniu rzecznika dyscyplinarnego sędziów

Wymiar sprawiedliwości

Wszczęcie 68 postępowań dyscyplinarnych, z których dwa umorzono, a w trzech odmówiono wszczęcia postępowania, skierowanie w 16 sprawach wniosków o rozpoznanie spraw dyscyplinarnych sędziów sądów dyscyplinarnych - to dotychczasowy bilans działań rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego dwóch zastępców, który przedstawiono Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

27.07.2020

Jest wniosek ministra sprawiedliwości o wypowiedzenie konwencji stambulskiej

Wymiar sprawiedliwości

W poniedziałek 27 lipca, Minister Sprawiedliwości skierował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o podjęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. Zgodnie z jej zapisami może to zrobić każda ze stron, w dowolnym czasie, w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy. Wypowiedzenie będzie skuteczne po trzech miesiącach.

27.07.2020

Unia Europejska chce przyspieszyć przystąpienie do konwencji stambulskiej

Wymiar sprawiedliwości

UE podpisała konwencję stambulską w czerwcu 2017 roku i od tego czasu - jak poinformował w poniedziałek rzecznik KE Adalbert Jahnz - Komisja pracuje z Radą nad sfinalizowaniem procesu przystąpienia. Nie wszystkie kraje UE ratyfikowały konwencję. Nie zrobiły tego: Bułgaria, Czechy, Węgry, Łotwa, Litwa i Słowacja oraz nienależąca już do wspólnoty Wielka Brytania, a także Ukraina, Mołdawia i Armenia.

27.07.2020

Wyrok sądu w 25 dni dzięki posiedzeniu w trybie niejawnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Doradca podatkowy

Zazwyczaj wojewódzkie sądy administracyjne rozpatrują sprawy w ciągu kilku miesięcy. Wyjątkiem jest sąd warszawski, w którym na rozstrzygnięcie trzeba czekać dłużej. Najnowszy wyrok WSA w Łodzi pokazuje, że na orzeczenie czasami wystarczy poczekać tylko 25 dni. Sposobem jest wniosek elektroniczny i badanie sprawy na posiedzeniu niejawnym.

27.07.2020

Sekretarz Rady Europy: Polska nie powinna wycofywać się z konwencji stambulskiej

Wymiar sprawiedliwości

Wyjście z konwencji byłoby godne ubolewania i stanowiłoby wielki krok wstecz, jeśli chodzi o ochronę kobiet przed przemocą w Europie - oświadczyła 26 lipca sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić. Dodała, że zapowiedzi przedstawicieli polskiego rządu są alarmujące.

26.07.2020

Adwokatura wydłuża czas zgłoszeń na szkolenia z mediacji

Wymiar sprawiedliwości

W sierpniu odbędą się szkolenia podstawowe dla adwokatów z zakresu mediacji. Zainteresowanie jest na tyle duże, że Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaplanowało dodatkowe terminy dla prawników chcących uzyskać uprawnienia mediatora. Wydłużono termin na zgłaszanie się, jest to możliwe do 30 lipca.

26.07.2020

Zgoda na uchylenie immunitetu prokuratora - sprzeciw Komitetu Obrony Sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Prokurator Józef Gacek zajmował się cywilnym wątkiem związanym z organizacją lotu do Smoleńska, na uroczystości w Katyniu, w 2010 roku. Teraz Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za przestępstwo niedopełnienia obowiązków w tym śledztwie.

25.07.2020

Sądy się "odmrażają", problem z jawnością rozpraw

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Prawie wszystkie z 369 sądów w Polsce ograniczyły możliwość udziału publiczności w jawnych postępowaniach sądowych. Ponad połowa z nich, a dokładnie 190 sądów, zezwala na udział publiczności w rozprawach i posiedzeniach, ale znaczna część wprowadziła konieczność wcześniejszego zgłoszenia się w celu uzyskania karty wstępu lub zezwolenia

25.07.2020
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski