Przewodnicząca KE: Wyrok polskiego TK to wyzwanie dla Unii. Premier: "nie" unijnemu centralizmowi

Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie

Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego to bezpośrednie wyzwanie dla jedności europejskiego porządku prawnego - oceniła przewodnicząca KE. I dodała, że tylko wspólny porządek prawny daje równe prawa, pewność prawną, wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi. Stwierdziła także, że polski trybunał nie jest niezależny. Polemizował z nią premier Mateusz Morawiecki.

19.10.2021

Przed międzynarodowy arbitraż za straty w Polsce?

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Szwajcarska spółka rozważa pozwanie przed międzynarodowy arbitraż zarządcy restrukturyzacyjnego, który po przejęciu kontroli nad należącym do tej spółki przedsiębiorstwem, naraził je na znaczne straty. Problem od strony prawnej analizuje adwokat Marcin Boruc z kancelarii Radzikowski Szubielska.

19.10.2021

Spłaszczenie struktury sądów może doprowadzić do chaosu i dezorganizacji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapala zielone światło dla wielkich zmian w sądach. Według deklaracji po to, by stały się sprawniejsze i bardziej dostępne dla obywateli, ale prawnicy już teraz wieszczą dalsze upolitycznienie sądownictwa. A pracownicy sądów przewidują chaos. Choćby dlatego, że zmiana struktury i nazw sądów wymagać będzie ponownego opisywania milionów akt spraw.

19.10.2021

Premier uspokaja unijnych przywódców: Jesteśmy lojalnym członkiem UE

Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie

Polska przestrzega prawa Unii Europejskiej i uznaje jego prymat nad krajowymi ustawami – stosownie do wspólnych dla nas wszystkich zobowiązań, wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej. Polska pozostaje lojalnym członkiem Unii Europejskiej - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do przywódców państw UE w reakcji na niepokoje związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

18.10.2021

Kaczyński zapowiada spłaszczenie struktury sądów

Wymiar sprawiedliwości

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej będzie połączona z dalszą reformą sądownictwa - zapowiedział Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie sądy mają mieć status okręgowych, rejonowe będą ich filiami. Zmniejszy się wielkość i rola Sądu Najwyższego, a kasacje będą rozpatrywane przez nowe sądy regionalne. Ma nie być weryfikacji sędziów.

16.10.2021

Błąd mecenasa może się odbić nie tylko na mocodawcy

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Osoby wykonujące prawniczy zawód zaufania publicznego muszą zachować szczególną staranność. Podejmowane przez nich działania wywierają bowiem skutki wobec osób, które korzystają z ich usług. Konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków mogą odczuć nie tylko w sferze odpowiedzialności cywilnej, ale też dyscyplinarnej.

16.10.2021

Naruszenie miru i groźba mataczenia na placu - prokuratura "twórczo" traktuje przepisy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Członkowie Lotnej Brygady Opozycji, organizującej happeningi podczas miesięcznic smoleńskich, nie mogą zbliżać się do Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w czasie, gdy odbywają się tam uroczystości. To środek zapobiegawczy w sprawie o…naruszenie miru domowego. Wszystko po to, by - jak podkreśla prokurator - zapobiec mataczeniu.

16.10.2021

Sędzia Jeżewska: Sędzia to nie robot, a kara ma wychowywać i resocjalizować

Wymiar sprawiedliwości

Proponowane obecnie zmiany m.in. w Kodeksie karnym to kolejny krok do odbierania sędziom możliwości indywidualizowania kary. A prawdę jest taka, że karę trzeba dobierać do człowieka, biorąc pod uwagę szereg okoliczności. Bo to ma podstawowe znaczenie, a nie surowość kary. Sprawca popełniając przestępstwo nie myśli o tym ile lat spędzi w więzieniu, ale jak uniknąć kary.

16.10.2021

Rzecznik dyscyplinarny stawia sędzi zarzut i przyznaje, że można kwestionować dublera w TK

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zastępca krajowego rzecznika dyscyplinarnego sędziów postawił sędzi Olimpii Barańskiej-Małuszek zarzut dyscyplinarny dotyczący m.in. kwestionowania prawidłowości wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ma jej za złe, że powołała się w uzasadnieniu na wyrok ETPC, podczas gdy wydawany przez nią wyrok zapadł wcześniej. Tym samym rzecznik przyznaje, że gdyby uzasadnienie napisała wcześniej, powołanie się na strasburski trybunał byłoby w porządku.

15.10.2021

TSUE kwestionuje wyroki "nowych" sędziów, a KRS rekomenduje kolejnych

Wymiar sprawiedliwości

Siedmioro kandydatów na sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wskazała obecna Krajowa Rada Sądownictwa. Rekomendacje z awansem do SN uzyskało dwoje sędziów sądów okręgowych, radcowie prawni i adwokat. To wszystko w sytuacji TSUE w kolejnym już wyroku wskazał, że nowi sędziowie zostali powołani z rażącym naruszeniem podstawowych norm dotyczących ustroju - właśnie z powodu składu Rady.

15.10.2021

E-learning w służbie adwokatury - zmiany mają zacząć się od Warszawy

Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka ma podjąć działania w kierunku wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań m.in. w zakresie szkolenia aplikantów. Zobowiązał ją do tego Krajowy Zjazd Adwokatury, a celem jest m.in. zwiększenie konkurencyjności przyszłych adwokatów na rynku usług prawnych. W tym kontekście coraz głośniej mówi się o e-learningu, z którego radcy prawni już korzystają.

15.10.2021

Kodeks ma chronić przed mową nienawiści, ale nie osoby LGBT+

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Projektowane zmiany w kodeksie karnym mają zaostrzyć z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności kary m.in. za nawoływanie do nienawiści. A w katalogu okoliczności obciążających sprawcę ma znaleźć się popełnienie z użyciem przemocy przestępstwa motywowanego nienawiścią - np. ze względów rasowych, narodowościowych czy politycznych. Brakuje w nim mniejszości seksualnych.

15.10.2021

Skuteczna kasacja, bo sąd bezpodstawnie uznał oskarżonego za recydywistę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Oskarżonego skazano za oszustwo, uznając go zarazem za recydywistę. Tymczasem przed popełnieniem zarzuconego mu czynu nie odbywał on kary pozbawienia wolności - co jest warunkiem takiego uznania. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, który złożył kasację. Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu rejonowego i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania.

15.10.2021

Polski premier i szefowa KE wezmą udział w debacie o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 19 października Parlament Europejski ma zająć się sprawą niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. W posiedzeniu weźmą udział Mateusz Morawiecki i Ursula von der Leyen.

14.10.2021

Nagrodzono zwycięzców II edycji konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021

Wymiar sprawiedliwości

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wręczył nagrody laureatom konkursu na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów mediacji jako skutecznej metody rozstrzygania sporów i zachęcania młodych do kreatywności. W tym roku zgłoszono do niego rekordową liczbę 496 prac. W roku ubiegłym - dla porównania 70. Zainteresowanie było tak duże, że zdecydowano o przyznaniu dodatkowych 20 wyróżnień.

14.10.2021

Radcy i adwokaci wspólnie dopominają się uregulowania stawek za pomoc prawną z urzędu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych powołały wspólny zespół, którym ma opracować rozwiązanie w zakresie stawek za pomoc prawną z urzędu. W tej sprawie dwaj prezesi - Przemysław Rosati i Włodzimierz Chróścik - spotkali się również z wiceministrem sprawiedliwości Sebastianem Kaletą.

14.10.2021

Pracownicy sądów pod lupą ZUS, MS tłumaczy to dobrem obywateli

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje, że wystąpiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o szczegółową weryfikację zwolnień lekarskich udzielanych w ostatnich dniach grupie pracowników sądów. Wyjaśnia równocześnie, że dobro obywateli i dostęp do wymiaru sprawiedliwości są wartością nadrzędną, więc musi reagować. I zapowiada kroki prawne jeśli podstaw do zwolnień nie będzie.

13.10.2021

MS podpisało porozumienie z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Wymiar sprawiedliwości

Podpisano aneks do porozumienia zawartego w 2018 r. między Ministerstwem Sprawiedliwości a NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Dokument ustala daty wprowadzenia rozwiązań oczekiwanych przez stronę społeczną i kończy akcję protestacyjną prowadzoną przez związkowców.

13.10.2021

Komisja Europejska przygotowuje się do reakcji na wyrok polskiego TK

Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego możliwe jest wszczęcie wobec Polski procedury naruszeniowej bądź procedury o naruszenie praworządności z art.7. Traktatu o Unii Europejskiej - poinformowała w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. I dodała, że po wstępnej ocenie orzeczenia widać poważne problemy związane z nadrzędnością prawa europejskiego.

13.10.2021