Jak poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej SN, w dniach 10 i 17 stycznia 2022 r. obradowało Zgromadzenie Sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, zwołane w celu wyboru kandydatów na Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej.

Kandydatami przedstawionymi Prezydentowi RP przez Zgromadzenie Sędziów Izby Dyscyplinarnej SN na podstawie art. 12 par. 2 w zw. z art. 15 par. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym zostali Sędziowie Sądu Najwyższego (w kolejności alfabetycznej):

  • Małgorzata Bednarek,
  • Adam Roch,
  • Ryszard Witkowski.

W głosowaniu SSN Małgorzata Bednarek otrzymała 3 głosy, SSN Tomasz Przesławski – 1 głos, SSN Adam Roch – 4 głosy i SSN Ryszard Witkowski – 3 głosy.

Ponieważ wśród zgłoszonych kandydatów znajdował się obecnie urzędujący Prezes SN kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej, Zgromadzeniu w dniu 17 stycznia br. przewodniczył SSN Jarosław Sobutka, wskazany przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 13 stycznia 2022 r., wydanym na podstawie art. 13 par. 3 w zw. z art. 15 par. 3 ustawy. Kadencja obecnego Prezesa dr. hab. Tomasza Przesławskiego dobiegnie końca 25 lutego 2022 r.

Czytaj:
TSUE: Sąd Najwyższy ma ocenić, czy Izba Dyscyplinarna jest niezależna>>
SN: Izba Dyscyplinarna nie jest legalnym sądem>>