Za nowelizacją ustawy o SW oraz niektórych innych ustaw, w tym Prawa o szkolnictwie wyższym głosowało 276 posłów, przeciw było 153, cztery osoby wstrzymały się od głosu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Według resortu sprawiedliwości, który przygotował te regulacje, nowelizacja jest kolejnym etapem realizowanej od kilkunastu miesięcy reformy więziennictwa. W lutym podczas debaty w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki mówił, że rząd chce wprowadzenia scentralizowanego naboru do SW, który będzie oparty na czytelnych kryteriach, takich samych dla każdego.

Jak dodał celem jest podnoszenie kwalifikacji przez funkcjonariuszy w ramach jednej uczelni branżowej. "Chcemy zamienić dotychczasowe skostniałe struktury szkoleniowe SW na profesjonalną akademię penitencjarystyki i kryminologii, która będzie prekursorem w prowadzeniu badań dot. pracy penitencjarnej" - zapowiedział wówczas wiceminister.

Zgodnie z zapisami nowelizacji przewidziane jest m.in. utworzenie uczelni wyższej SW kształcącej na studiach pierwszego i drugiego stopnia przyszłą kadrę tej Służby. Uczelnia ma być nadzorowana przez ministra sprawiedliwości i działać "na wzór rozwiązań sprawdzonych", gdyż obecnie własne specjalistyczne uczelnie i szkoły ma Policja, Straż Pożarna oraz Siły Zbrojne.

"Obecnie żadna z polskich uczelni wyższych realizujących kształcenie na kluczowych dla więziennictwa kierunkach, w tym resocjalizacja, bezpieczeństwo, czy kryminologia, nie wyposaża jednocześnie absolwentów w specyficzne kompetencje właściwe dla funkcjonariuszy SW wynikające z paramilitarnego charakteru tej formacji" - podkreślało MS. Według resortu do specyfiki SW będą natomiast przygotowani absolwenci kierunku penitencjarystyka na nowej uczelni.

Resort zapowiadał pod koniec zeszłego roku, że planowane jest utworzenie kampusu będącego siedzibą nowej uczelni, a realizacja tej inwestycji jest zaplanowana na lata 2018-2020. Kampus - jak zapowiadano - składałby się m.in. z: budynku dydaktyczno-administracyjnego z biblioteką, akademika dla 300 studentów, sali gimnastycznej, boiska i strzelnicy. Wstępnie łączny koszt inwestycji szacowano wówczas na około 128 mln zł.

Według zeszłorocznych zapowiedzi kampus uczelni zlokalizowany zostałby na terenach pozostających obecnie w zarządzie Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Docelowo kadra akademicka miałaby liczyć 80 etatów - w tym "praktyków o znacznym doświadczeniu zawodowym zdobytym w szeregach SW".

Na mocy nowelizacji zmienić mają się również zasady rekrutacji kandydatów do SW, m.in. poprzez wprowadzenie "częściowego naboru do służby kandydackiej w ramach powołanej uczelni".

Wprowadzony ma zostać również scentralizowany nabór do SW. Obecnie uprawnionym do przeprowadzania naboru jest kierownik jednostki, do której planowane jest przyjęcie kandydata. Po planowanej zmianie "nabór będzie przeprowadzał przede wszystkim dyrektor generalny SW lub dyrektor okręgowy SW".

Większość przepisów nowelizacji miałaby wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia, zaś część jej zapisów od początku przyszłego roku.(PAP)

autor: Marcin Jabłoński

mja/ par/