Posiedzenie komisji rozpoczęło się bezpośrednio po zakończeniu porannych głosowań. Większość komisji opowiedziała się za zaproponowanym przez przewodniczącego komisji Stanisława Piotrowicza (PiS) rozwiązaniem – "jeden głos za, jeden przeciw" i ograniczeniem dyskusji, gdyż miała ona miejsce na wcześniejszych etapach prac.

"Chcę, aby wnioskodawcy poprawek mogli szczegółowo poinformować wysoką komisję o treści poprawki i do czego ona zmierza; co do dalszej dyskusji uważam, ze jest ona bezprzedmiotowa" – powiedział Piotrowicz.

Podczas przedstawiania wniosków i poprawek powracały argumenty podnoszone wcześniej przez polityków. Przeciwnicy projektów przekonywali, że wywracają one konstytucyjny porządek i upolityczniają sądy. Zwolennicy proponowanych zmian wskazywali, że usprawnią pracę sądów i przywrócą do nich zaufanie.

Poparcia większości posłów komisji nie zyskały zgłoszone przez Platformę Obywatelską i Nowoczesną wnioski o odrzucenie obu projektów.

Komisja rozpatrzyła w pierwszej kolejności 11 poprawek do ustawy o KRS. Projekt przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami - ich następców wybrałby Sejm; dziś wybierają ich środowiska sędziowskie.

Komisja rozpatrzyła następnie 47 poprawek zgłoszonych do projektu dot. ustrojów sądów powszechnych. Nowela zmienia m.in. zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów, zwiększając uprawnienia ministra sprawiedliwości oraz wprowadza zasadę losowego przydzielania spraw sędziom. (PAP)