Tego rodzaju sprawy rozwodowe nieco różnią się od tych, które dotyczą ludzi młodych, a sądy nie zawsze udzielają takich rozwodów chętnie.

Gazeta przytacza przykłady różnego rodzaju spraw rozwodowych osób starszych oraz problemów, które w ich trakcie powstają.

Więcej na http://www.rp.pl (PAP)

sto/