Zgodnie z nowelizacją, Prokuratura Generalna zostanie dopisana do katalogu państwowych jednostek organizacyjnych, którym można nieodpłatnie przekazać nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
W uzasadnieniu do ustawy napisano, że 31 marca 2010 r. zniesiono Prokuraturę Krajową wchodzącą w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, powołano natomiast Prokuraturę Generalną. Przy okazji tych zmian nie znowelizowano jednak ustawy o gospodarce nieruchomościami, która umożliwiłaby nieodpłatne przekazanie Prokuraturze Generalnej w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
Jest to obecnie możliwe w przypadku szeregu państwowych jednostek organizacyjnych np. Kancelarii Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli czy Instytutu Pamięci Narodowej, a także urzędów centralnych i wojewódzkich.
Pominięcie Prokuratury Generalnej w tym katalogu sprawiło, że instytucja ta nie tylko nie może uzyskać nieodpłatne w trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, ale nie może także otrzymać nieruchomości pozostających w zarządzie Ministra Sprawiedliwości. W efekcie Prokuratura Generalna ma siedzibę w wynajmowanym budynku, a uzyskanie zarządu nad nieruchomością Skarbu Państwa w Warszawie jest możliwe, ale tylko odpłatnie.
"Zmiana (...) pozwoli na wyposażenie tej jednostki w nieruchomość odpowiadającą jej potrzebą oraz randze i powadze sprawowanych obowiązków" - napisano w uzasadnieniu do nowelizacji.
Zmiana ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)