SA oddalił powództwo do praw w serialu "Czas honoru"

Reżyser castingu nie może dochodzić swoich praw majątkowych do filmu, gdyż przyznanie mu praw kolidowałoby z prawami innych 30 współtwórców - stwierdził Sąd Apelacyjny i oddalił powództwo....

30.10.2014

Sąd: SMS-y o konkursie nie mogą wprowadzać w błąd

Wiadomości zachęcające do udziału w konkursie SMS muszą jasno, rzetelnie i wyraźnie informować, kto jest jego organizatorem, jakie są jego zasady i z jakimi kosztami się wiąże - stwierdził Sąd...

28.10.2014

SA: umowa nie kryła pozornej czynności prawnej

Ustanowienie kaucji zabezpieczającej wynagrodzenie dla doradcy finansowego nie było czynnością pozorną, dokonaną w celu uniknięcia zapłacenia podatku - stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie. - Umowa...

28.10.2014

SN: sieć Auchan wykorzystywała swoich dostawców

Opłata w postaci premii dla sieci za dostarczenie towaru, czy opłata logistyczna pobierana od małej spółki - to jest patologia rynkowa - stwierdził Sąd Najwyższy oddalając dwie skargi kasacyjne...

24.10.2014

SA: informacja o promocji ma być na opakowaniu

Na opakowaniach produktów objętych promocją powinna się znajdować informacja o czasie jej trwania - stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie, podzielając w tym zakresie stanowisko UOKiK.

23.10.2014

WSA: zawieszenie lekarza podejrzanego o schizofrenię

Jeżeli lekarz odmawia poddania się badaniu zdrowia przez specjalnie powołaną komisję, okręgowa rada lekarska ma obowiązek podjąć uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania zawodu - stwierdził...

23.10.2014

SA: walka o prawa autorskie do "Czasu honoru"

Sprawa dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy reżyser castingu może być uznany za współtwórcę i czy należy mu się wynagrodzenie z tego tytułu. Sąd pierwszej instancji uznał, że nie natomiast Sąd...

22.10.2014
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski