Pracownik spółki z o.o. L. Andrzej S. wniósł pozew do sądu o unieważnienie porozumienia z pracodawcą i dopuszczenie do pracy. Andrzej S. został zwolniony z pracy po 10 latach i po wielu umowach zawartych na czas określony.
Powodem takiego obrotu sprawy był - zdaniem skarżącego - podstęp prezesa spółki. Więcej>>> 
 


  Kodeks pracy. Przepisy>>>