Sto pielęgniarek ze szpitala w Wyszkowie wniosło do sądu pozew o unieważnienie nowego regulaminu wynagradzania oraz podjęcie negocjacji w tej sprawie.
Spór powstał w momencie, gdy przedstawiono sześciu związkom zawodowym projekt nowego regulaminu wynagradzania. Zawierał on nie zmienione wynagrodzenie zasadnicze, natomiast zmienione zostały dodatki za pracę w nocy i święta. Więcej>>> 

 

Artur Rycak
Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy