Władza musi działać w granicach prawa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia jest zainteresowane pełnym wyjaśnieniem wszystkich spraw związanych z tzw. aferą Amber Gold, w tym zachowania prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

24.09.2012

Maciej Bobrowicz: listy radców od spraw karnych

Samorząd radców prawnych chce zaproponować Ministerstwu Sprawiedliwości rozwiązanie podobne do obowiązującego już w sprawach cywilnych. Poszczególni dziekani okręgowych izb radcowskich prowadziliby...

24.09.2012

Czy rolnik indywidualny to przedsiębiorca?

Status prawny rolnika indywidualnego budzi w Polsce kontrowersje, co wynika z chaosu panującego w tej materii w ustawodawstwie. Jest on przedsiębiorcą w świetle prawa prywatnego, natomiast w zasadzie...

24.09.2012

Gowin: bez dostępu do akt nadzór niemożliwy

Gdyby pozbawić ministra sprawiedliwości dostępu do akt sądowych, to nie mógłby sprawować nadzoru nad sprawnością postępowań, a także występować o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego - powiedział w...

21.09.2012

Sędziowie: e-sąd nie rozładował tłoku w sądach

Wdrożenie elektronicznego postępowania upominawczego nie spowodowało spadku liczby spraw rozpoznawanych w tradycyjny sposób, a wręcz liczba spraw wzrosła, gdyż do spraw rozpoznawanych w zwykłych...

20.09.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski