Jerzy Stępień: sędziego nie pytaj o poglądy

Wszelka presja na sędziów poprzez przymuszanie ich do opowiedzenia się przed rozpatrywaniem konkretnej sprawy do zajęcia wobec niej stanowiska nie jest korzystna dla niezawisłości sędziowskiej -...

30.07.2012

Pracodawcy: MF hamulcowym deregulacji

Trwają uzgodnienia międzyresortowe dotyczące założeń do trzeciej ustawy deregulacyjnej. Tymczasem z informacji prasowych wynika, że podobnie jak to było przy poprzednim pakiecie przygotowanym przez...

30.07.2012

Notariat: skutki masowego naboru w 2009 roku

Organizowanie kolokwiów dla aplikantów nie jest bezprawne - twierdzi Artur Kędzierski, prezes warszawskiej Izby Notarialnej. Ich celem jest sprawdzenie, czy aplikant zapoznał się z całokształtem...

26.07.2012

Rzecznik apeluje o zmiany w domach dziecka

Sytuacja dzieci umieszczonych poza rodziną wymaga radykalnej zmiany - podkreśla RPD w piśmie do MPiPS. Zwraca uwagę m.in. na braki w dokumentacji uniemożliwiające adpocję, przemoc w placówkach dla...

25.07.2012

KRS: nie zmieniajcie kodeksów tak często

Apel o dokonywanie nowelizacji kodeksów rzadziej niż obecnie oraz postulat zmiany obecnego modelu kształcenia sędziów zawiera roczne sprawozdanie Krajowej Rady Sądownictwa, które we wtorek omawiała...

25.07.2012

Lepszy był asesor niż obecnie młody sędzia

Według ankiety przeprowadzonej przez KRS 57 proc. pytanych prawników uważa, że system szkolenia sędziów, który obecnie obowiązuje jest wadliwy. Tylko 22 proc. respondentów stwierdziła, że system jest...

24.07.2012