Nowe prawo - jak podkreślono w komunikacie PE - ma przyczynić się do rozwoju internetowych serwisów muzycznych w Unii Europejskiej, a "także lepiej chronić prawa twórców i zapewnić wypłacanie tantiem na czas".

Zgodnie z nowymi przepisami dostawcy usług muzycznych w UE będą mogli otrzymać tzw. licencje wieloterytorialne, pozwalające na odtwarzanie utworów muzycznych w większej liczbie państw członkowskich. Ma to usunąć bariery handlowe, które obecnie dzielą unijny rynek internetowych serwisów muzycznych.

Organizacje zarządzające prawami autorskimi, które same nie wystawiają licencji, będą mogły zwrócić się z prośbą do innej organizacji, aby prezentowała ich repertuar, a ona, pod pewnymi warunkami, będzie musiała zapewnić taką reprezentację. Organizacje zajmujące się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi będą musiały zarządzać na takich samych warunkach własnym repertuarem, jak i repertuarem zarządzanym w imieniu innych organizacji.

Według nowych zasad krajowa organizacja zarządzająca prawami autorskimi, która będzie chciała udostępniać swój repertuar w innych krajach, będzie mogła to uczynić na kilka sposobów: udzielić licencji na swoje utwory w całej UE lub w wybranych krajach; zwrócić się do innej organizacji zarządzającej prawami autorskimi, aby udzielała licencji na repertuar w jej imieniu lub może powstać spółka kilku takich organizacji, które wspólnie będą zarządzać i udzielać licencji do swoich repertuarów.

Instytucje te będą miały także obowiązek kontrolowania, czy wykonawcy bez opóźnień otrzymują tantiemy za wykorzystywanie ich utworów. Wynagrodzenie powinno być przekazywane tak szybko jak to możliwe.

Właściciele praw autorskich do utworów muzycznych będą mieli wpływ na decyzje organizacji zarządzających ich prawami, a także możliwość samodzielnego wyboru takiej instytucji, mógłby np. wybrać organizację z innego kraju UE, jeśli uzna, że lepiej zadba ona o jego prawa.

W ocenie komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług Michela Barniera nowe prawo ułatwi wejście na rynek UE mniejszych, innowacyjnych dostawców muzyki oraz zwiększy dostępność i wybór oferty muzyki online w Europie. Przyczyni się też ono - podkreślił komisarz w komunikacie - do poprawy funkcjonowania organizacji zarządzających prawami autorskimi.

Nowe prawo musi jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Radę UE. Następnie państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie przepisów do krajowego prawa. (PAP)