„Pracujemy obecnie nad kilkoma rekomendacjami, w szczególności chcemy przejrzeć rekomendacje, które obowiązują już dość długo – między innymi Rekomendację B dotyczącą ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków i Rekomendację G dotyczącą zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach” – powiedział  Świtała.

„Będziemy chcieli znowelizować Rekomendację H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej w bankach, ale w powiązaniu z Rekomendacją S dotyczącą kredytów mieszkaniowych. Rekomendacja to powinna zostać rozszerzona o zasady dotyczące kredytów hipotecznych na stałą stopę procentową” – dodał.

Poinformował, że rekomendacje te powinny zostać zaktualizowane do końca 2017 roku.

Zgodnie z nowym prawem implementującym unijną dyrektywę, banki są zobowiązane do opracowania planów naprawy. Świtała poinformował, że plany te zostały przez większość banków przygotowane i banki wystąpiły z wnioskami do KNF o ich zatwierdzenie.

„Zależy nam na tym, aby plany te były po pierwsze wiarygodne, a po drugie wykonalne. Aby działania, które będą zawarte w tych planach pozwoliły uniknąć eskalacji negatywnych zjawisk, gdyby się takie pojawiły, a z drugiej strony pozwoliły zabezpieczyć utrzymanie działalności w obszarach uznanych za krytyczne” – powiedział Świtała.

„Wnioski te są obecnie przedmiotem naszej oceny” – dodał. (PAP)

LEX Banki
Artykuł pochodzi z programu LEX Banki
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami