Nastolatek w rejestrze pedofilów - RPO apeluje o zmianę przepisów, kancelaria strofuje MS

Wymiar sprawiedliwości

Wiadomość dotycząca seksu, link do filmu pornograficznego, erotyczny wiersz, "nagie" zdjęcie - nastolatkom coraz częściej się to zdarza, a konsekwencje są poważniejsze niż stawienie się przed sądem rodzinnym. Wprawdzie sprawy te zazwyczaj kończą się udzieleniem upomnienia, czy zobowiązaniem do przeprosin, ale dane sprawcy - skądinąd dziecka - z mocy prawa trafiają do tzw. rejestru pedofilów.

13.10.2021

Squire Patton Boggs doradza przy debiucie grupy Mogotel Hotel Group w Polsce

Rynek

Kancelaria Squire Patton Boggs doradza łotewskiej grupie hotelowej Mogotel, jednemu z największych operatorów hotelowych w krajach bałtyckich, przy pierwszej inwestycji grupy w Polsce - zakupie hotelu Sofitel Wrocław Old Town. Sprawą zajmował się czteroosobowy zespół, któremu przewodził radca prawny Michał Smolny.

13.10.2021

Czarne chmury nad asesorami, na burzy wokół neoKRS mogą stracić wszystko

Wymiar sprawiedliwości

Coraz więcej sędziów odmawia orzekania z "nowymi", czyli tymi, którzy awansowali lub byli nominowani po rekomendacji obecnej KRS. Powołują się przy tym m.in. na wyroki NSA i TSUE. Niewiele mówi się jednak o asesorach, a tymczasem to ich sytuacja jest szczególnie trudna. Po latach nauki, trudnym egzaminie i pracy na pierwszej sądowej linii - mogą zostać z niczym. "Starzy" sędziowie są podzieleni, część uważa, że asesorów nie powinno się ruszać, inni, że nie może być taryfy ulgowej.

13.10.2021

MS chce uczestniczyć w unijnym procesie informatyzacji sądów

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Chcemy lepszego zarządzania procesem informatyzacji sądów, dlatego wspieramy propozycję rozporządzenia e-codex, które zapewni ramy współpracy między instytucjami Unii a jej członkami - zadeklarował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Ale zastrzegł, że regulacje te powinny jednak uwzględniać również specyfikę krajowych systemów prawnych.

12.10.2021

TSUE rozpatruje skargi Polski i Węgier w sprawie mechanizmu warunkowości, czyli funduszy za praworządność

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE we wtorek kontynuowana była rozprawa dotycząca mechanizmu warunkowości, mającego służyć ochronie unijnego budżetu w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. W drugim dniu rozprawy sędziowie zadawali pytania stronom postępowania. Opinia rzecznika TSUE w tej sprawie ma być gotowa 2 grudnia br., a wyrok na początku przyszłego roku.

12.10.2021

17 października po raz 18. Konferencja "Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem"

Wymiar sprawiedliwości

Jak z perspektywy najnowszych badań wygląda w Polsce lokalna oferta wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem? Czy nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy pozwoli na lepszą ochronę dzieci? Dlaczego nie możemy dłużej zwlekać z wprowadzeniem systemowej analizy krzywdzenia dzieci i jak to rozwiązanie funkcjonuje w praktyce? - te i inne tematy mają być dyskutowane podczas konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”. Zaplanowane jest od 17 do 20 października.

12.10.2021

Komitet PAN: Nielegalny i szkodliwy wyrok TK w sprawie unijnego prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o wyższości polskiej konstytucji nad prawem UE wydany został w niekonstytucyjnym składzie, przyjmuje jako podstawę wnioskowania szereg twierdzeń nieznajdujących pokrycia w stanie normatywnym i ma na celu legalizację niekonstytucyjnych, niezgodnych z prawem UE i europejską konwencją praw człowieka zmian w wymiarze sprawiedliwości.

12.10.2021

Rząd szuka kandydata na sędziego TSUE, ale nietransparentnie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trwa procedura wyboru polskiego kandydata na sędziego Trybunału Sprawiedliwości UE, ale prowadzący ją rząd nie informuje o jej przebiegu. W komisji konkursowej zasiadają tylko rządowi urzędnicy, a zabiegi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, by do tego zespołu dołączyć przynajmniej jednego niezależnego eksperta, zostały zignorowane. Mimo, że przewiduje to rządowe rozporządzenie.

12.10.2021

Nie tylko narkotyki, skazany będzie musiał poddać się badaniu na obecność prekursorów

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje szereg zmian dotyczących osadzonych. Będą nowe zasady kontroli, dostarczania korespondencji, wprowadzone zostaną limity zezwoleń na zajęcia poza terenem zakładu karnego. Skazany będzie też musiał poddać się badaniom na obecność w organizmie prekursorów, środków zastępczych lub nowej substancji psychoaktywnej i pokryje koszty, jeśli wynik będzie pozytywny.

12.10.2021

Izba Dyscyplinarna zajmie się sędziami odwołującymi się do wyroków TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski poinformował w poniedziałek, że zajmie się ona sprawami sędziów Adama Synakiewicza i Marty Pilśnik, których minister sprawiedliwości odsunął od orzekania w związku z kwestionowaniem przez nich statusu sędziów powołanych z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz odwoływanie się do wyroków TSUE.

11.10.2021

Maciej Szpunar pierwszym rzecznikiem generalnym TSUE

Prawnicy Prawo unijne

W związku z częściowym odnowieniem składu Trybunału Sprawiedliwości pierwszym rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej został Maciej Szpunar, którego rzecznicy generalni wybrali ze swego grona na kadencję trwającą od 8 października 2021 r. do 6 października 2024 r.

11.10.2021

Zaostrza się protest pracowników wymiaru sprawiedliwości - czas "na chorobowe"

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

W części miast praca w sądach w poniedziałek - 11 października, praktycznie zamarła - to efekt masowego korzystania ze zwolnień lekarskich. Pracownicy nieoficjalnie podkreślają, że mają dość i skoro, i tak nikt się z nimi się liczy, a ich wynagrodzenia będą zamrożone, chcą zadbać o swoje zdrowie. Cały czas trwa też protest przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

11.10.2021

Sędziowie TK w stanie spoczynku: Niezgodny z konstytucją wyrok w sprawie unijnego prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Ogłoszony w miniony czwartek wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności przepisów konstytucyjnych nad unijnymi budzi zaniepokojenie i zawiera wiele fałszywych twierdzeń - stwierdza w oświadczeniu 26 sędziów TK w stanie spoczynku. Jego autorzy dodają też, że wyrok ten nie mieści się w kompetencjach Trybunału i jest niezgodny z konstytucją.

11.10.2021

MS chce utemperować zarzut potrącenia, ale może "obezwładnić" regulację

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by sąd rozpoznawał zarzut potrącenia także gdy podlegające mu wierzytelności wynikają z różnych stosunków prawnych, są sporne lub dokument je potwierdzający pochodzi wyłącznie od pozwanego. Warunkiem ma być to, że oświadczenie o potrąceniu dochodzonej pozwem wierzytelności zostanie złożone stronie przeciwnej jeszcze przed doręczeniem odpisu pozwu.

11.10.2021

W MS powstanie zespół do spraw przeciwdziałania pedofilii

Wymiar sprawiedliwości

Celem Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przestępczości Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich ma być opracowanie krajowego planu działania na rzecz przeciwdziałania takim przestępstwom. Jak mówi Prawo.pl Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, powinien powstać w ciągu roku i być odpowiedzią także na m.in. na zagrożenia wynikające z internetu.

09.10.2021

14-latek będzie mógł trafić za kraty nawet na 30 lat - nowela Kodeksu karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Resort sprawiedliwości chce odstraszać od przestępstw nie tylko dorosłych, ale też coraz młodsze dzieci. W opracowywanej nowelizacji proponuje, by za najpoważniejsze czyny - jak dorosły - odpowiadał już 14-latek. Powołuje się przy tym na politykę karną innych krajów. Eksperci, w tym Rzecznik Praw Dziecka, podkreślają jednak, że nie tędy droga, bo nie ma to uzasadnienia ani w statystykach, ani w doświadczeniach z pracy z trudną młodzieżą.

09.10.2021

Rezolucja: Senat będzie stał na straży interesu narodowego, którym jest dalsza obecność Polski w UE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Senat RP deklaruje, że będzie stał na straży interesu narodowego, którym jest dalsza obecność Polski w Unii Europejskiej - napisano w przyjętej w piątek rezolucji. Jak podkreślono, że członkostwo w UE zwiększa dobrobyt i bezpieczeństwo Polski. Za przyjęciem rezolucji, pod którą podpisało się ponad 30 senatorów z KO, Lewicy, PSL, Polski2050 i niezależnych, było 51 senatorów, przeciw było 47, nikt nie wstrzymał się od głosu.

08.10.2021

TSUE: Koen Lenaerts ponownie wybrany na stanowisko prezesa

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W następstwie częściowego odnowienia składu Trybunału Sprawiedliwości Koen Lenaerts został w piątek ponownie wybrany przez grono sędziów Trybunału na prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję trwającą od 8 października 2021 r. do 6 października 2024 r. – poinformował w piątek TSUE.

08.10.2021

Prawnicy: Wyrok TK to wypowiedzenie lojalności Unii Europejskiej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wniosek premiera, a potem wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zakwestionowały powinność lojalnej współpracy na linii państwo członkowskie – Unia Europejska - oceniają konstytucjonaliści. I wskazują, że w pierwszym rzędzie stawia on w trudnej sytuacji polskich sędziów w związku z wyrokami TSUE, ale też ustawodawcę, prezydenta i rząd przed dylematem: zmienić konstytucję czy wypowiedzieć unijny traktat.

08.10.2021

Powództwo (nie)oczywiście bezzasadne bez obowiązku doręczenia pozwu?

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W przepisach Kodeksu postępowania cywilnego przewidziano regulację pozwalającą na wydanie na posiedzeniu niejawnym wyroku, jeśli powództwo jest oczywiście bezzasadne. Sąd nie ma wówczas obowiązku doręczenia pozwanemu odpisu pozwu, może od razu przystąpić do wyrokowania. Czasami jednak wątpliwości może budzić to, czy określone żądanie powoda jest bezzasadne w stopniu oczywistym.

08.10.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski