W Sejmie szykują kompromis w sprawie palenia tytoniu

Każdy lokal gastronomiczny będzie miał możliwość utworzenia palarni, czyli wyodrębnionego pomieszczenia służącego wyłącznie do palenia. Lokale posiadające co najmniej dwa pomieszczenia będą miały...

07.04.2010

TK: za co gminy mają budować mieszkania socjalne?

Prawo zobowiązuje gminy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach. Ponieważ nie dysponują one jednak dostatecznymi funduszami na ten cel, nie wywiązują się z tego obowiązku...

07.04.2010

Kiedy historyk staje się sędzią

Czy historyk lub dziennikarz piszący o wydarzeniach z przeszłości powinni wcielać się w role sędziów i ferować wyroki? To bardzo niebezpieczne, chociaż w praktyce często trudno tego całkiem uniknąć -...

07.04.2010

Badania efektywności czasu pracy

Rynek

Wolters Kluwer Polska i Polski Związek Pracodawców Prawniczych prowadzą badania na temat efektywnego wykorzystania czasu pracy przez prawników w firmach prawniczych. Z pierwszych rezultatów wynika,...

06.04.2010

Jest nowy kodeks wizowy

Od 5 kwietnia stosowany jest w UE nowy kodeks wizowy. Kodeks wizowy zbiera w jednym dokumencie wszystkie przepisy prawne regulujące wydawanie decyzji w sprawie wiz. Kodeks wizowy został przyjęty...

06.04.2010

Badania efektywności czasu pracy

Rynek

Wolters Kluwer Polska i Polski Związek Pracodawców Prawniczych prowadzą badania na temat efektywnego wykorzystania czasu pracy przez prawników w firmach prawniczych. Z pierwszych rezultatów wynika,...

06.04.2010

Obywatelskie projekty także w UE

Obywatele państw należących do Unii Europejskiej po raz pierwszy będą mogli bezpośrednio proponować zmiany w unijnym prawie. Europejska inicjatywa obywatelska, innowacja traktatu lizbońskiego, da...

06.04.2010

Adwokaci dyskutują o prawie do prywatności

Prawo do prywatności będzie tematem kolejnego, zaplanowanego na 10 kwietnia br. posiedzenia Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Gościem specjalnym będzie prof. dr hab. Krzysztof...

06.04.2010

We Francji także ścigają dziennikarzy za przecieki

Czy wyciąg z rozmów telefonicznych dziennikarza podlega ochronie w ramach tajemnicy dziennikarskiej? Na to pytanie odpowie Europejski Trybunał Praw Człowieka, który zwrócił się do Rządu Francji z...

06.04.2010

Doradca podatkowy: bezpłatne porady bez VAT

Prawnicy

Wyrok NSA co prawda formalnie nie wiąże organów podatkowych w innych sprawach, jednak poprzez siłę oddziaływania autorytetu tego sądu powinien wpływać na sposób dokonywania przez organy podatkowe...

06.04.2010

Adwokatura krytykuje poziom egzaminów adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka z rosnącym niepokojem obserwuje konsekwencje ograniczenia wpływu samorządu adwokackiego na przebieg zawodowego egzaminu adwokackiego - stwierdza w przyjętej 27 marca br....

06.04.2010

Adwokatura krytykuje poziom egzaminów adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka z rosnącym niepokojem obserwuje konsekwencje ograniczenia wpływu samorządu adwokackiego na przebieg zawodowego egzaminu adwokackiego - stwierdza w przyjętej 27 marca br....

06.04.2010

Adwokaci dyskutują o prawie do prywatności

Prawo do prywatności będzie tematem kolejnego, zaplanowanego na 10 kwietnia br. posiedzenia Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Gościem specjalnym będzie prof. dr hab. Krzysztof...

06.04.2010

Unia stawia na przewidywalność

Komisja Europejska przyjęła program prac na rok 2010. Komisja opracowała listę 34 priorytetów strategicznych, które zostaną wdrożone do końca tego roku. Uzgodniła również listę 280 najważniejszych...

06.04.2010

Maciej Rogalski najlepszym prawnikiem w firmie

Prawnicy

Szef pionu współpracy regulacyjnej z TP SA Maciej Rogalski zwyciężył w konkursie Rzeczpospolitej dla prawników przedsiębiorstw. Wyróżniono Marię Pertek z Work Service SA. Jak gazeta napisała w...

03.04.2010

Ukazał się kwartalnik „Na wokandzie”

W ciągu kilku dni do sądów, prokuratur, studentów wydziałów prawa szkół wyższych, oraz szeregu instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości ma trafić pierwszy numer wydawanego przez Ministerstwo...

03.04.2010

IBA zaprasza młodych prawników do Vancouver

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA) organizuje w dniach 3 - 8 października br. doroczne spotkanie w Vancouver. Specjalną ofertę IBA ma dla młodych prawników.

03.04.2010

Polski sąd pyta o zasadę "stand still"

ETS rozstrzygnie czy opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielanych spółkom przez ich udziałowców było zgodne z prawem. Polski sąd postawił pytanie czy Polska nie...

03.04.2010

IBA zaprasza młodych prawników do Vancouver

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA) organizuje w dniach 3 - 8 października br. doroczne spotkanie w Vancouver. Specjalną ofertę IBA ma dla młodych prawników.

03.04.2010

Kulisy wejścia do Polski K&L Gates

Prawnicy z warszawskiego biura Hogan & Hartson przeszli do nowej w Polsce sieci K&L Gates w obawie przed zwolnieniami, spodziewanymi po oficjalnym ogłoszeniu połączenia kancelarii Hogan & Hartson...

03.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski