Znany łódzki adwokat Stanisław Maurer oraz rodzina zmarłego przed trzema laty byłego wicemarszałka...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Prawnicy
Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące podejrzenia, że podczas kwietniowego egzaminu...
Lex/Lex
14.12.2010
Możliwość natychmiastowego zwolnienia pracownika powstaje jedynie w ścisłe określonych prawem...
Jan Lis /KW
14.12.2010
We wtorek po godz. 9 Sejm rozpoczął posiedzenie. Jest to ostatnie posiedzenie Sejmu w 2010 roku. Ze...
Lex/Lex
14.12.2010
Zabrakło jednego głosu, by rządowy projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych został...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące podejrzenia, że podczas kwietniowego egzaminu...
Lex/Kancelaria
14.12.2010
Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą kontrolę wybranych zamówień publicznych w...
Lex/Lex
14.12.2010
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Kodeksu karnego i ustawy o policji, które...
Lex/Lex
14.12.2010
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę okołobudżetową, która m.in. podnosi od stycznia 2011...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji kodeksu pracy odbierającej wolne dni za święta...
Lex/Lex
14.12.2010
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych, który zakłada rozszerzenie...
Anna Stańczuk
14.12.2010
Złożony dopiero w trakcie rozprawy oryginał faktury VAT jest nieistotny w sprawie, jeżeli sąd nie...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Sejm rozpocznie w środę prace nad prezydenckim projektem zmian w konstytucji, który dotyczy...
Lex/Lex
14.12.2010
Do skorzystania z ulgi internetowej od przyszłego roku wystarczy dowód wpłaty. Pozwala na to...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Nie trzeba będzie dostarczać urzędnikom zaświadczeń. Wystarczy zwykłe oświadczenie woli, a czasami...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
W Kodeksie karnym pojawią się nowe kary. M.in. za stwarzanie zagrożenia dla życia lub zdrowia nawet...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Informacja o kosztach utrzymania telefonów służbowych pracowników samorządu terytorialnego jest...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Pomocnicy sędziów chcą poszerzenia katalogu wykonywanych czynności, szkoleń przygotowujących ich do...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Projekt rozporządzenia o nadzorze administracyjnym wzburzył środowisko sędziowskie, które uważa, że...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
NSA przywrócił do służby policjantkę zwolnioną ze względu na to, że przepracowała już 30 lat,...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Nowa ustawa o księgach wieczystych i hipotekach jeszcze nie weszła w życie, a już nie wyklucza się...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Wprowadzenie nowej instytucji prawa zabudowy, które w dalszej perspektywie czasowej mogłoby...
Wojciech Kowalski
14.12.2010
Od 1 stycznia 2011 roku, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązywać będzie...
Jolanta Mazur
14.12.2010
Do zespołu kancelarii Salans dołączył prof. UW dr hab. Aleksander Chłopecki radca prawny, ekspert w...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Sam fakt tworzenia podobnego oprogramowania dla kolejnych klientów (nawet przy wykorzystaniu tego...
Jacek Górski/PSP
14.12.2010
Od 1 stycznia 2011 r., w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązywać będą nowe...
Jolanta Mazur
14.12.2010
Dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest opatrzenie go...
Anna Dudrewicz
14.12.2010
Prawo do renty rodzinnej powinny mieć osoby studiujące na uczelni, która wydaje dyplomy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.12.2010
Dostosowanie obecnie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010