Ocena zarzutu przekroczenia rozsądnego terminu do rozpatrzenia sprawy nie może nie uwzględniać...
Anna Dudrewicz
14.12.2010
Dostosowanie obecnie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Prawo do renty rodzinnej powinny mieć osoby studiujące na uczelni, która wydaje dyplomy...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.12.2010
Dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest opatrzenie go...
Anna Dudrewicz
14.12.2010
Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał Andrzeja P., Bartosza B. i Mariusza T. winnych redagowania strony...
Lex/Lex
14.12.2010
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę okołobudżetową, która m.in. podnosi od stycznia 2011...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Pomocnicy sędziów chcą poszerzenia katalogu wykonywanych czynności, szkoleń przygotowujących ich do...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Do zespołu kancelarii Salans dołączył prof. UW dr hab. Aleksander Chłopecki radca prawny, ekspert w...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Wprowadzenie nowej instytucji prawa zabudowy, które w dalszej perspektywie czasowej mogłoby...
Wojciech Kowalski
14.12.2010
Sam fakt tworzenia podobnego oprogramowania dla kolejnych klientów (nawet przy wykorzystaniu tego...
Jacek Górski/PSP
14.12.2010
Komisja Europejska rozważa opracowanie ogólnounijnych formularzy dla najczęściej wykorzystywanych...
Lex/Lex
14.12.2010
Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Sejm rozpocznie w środę prace nad prezydenckim projektem zmian w konstytucji, który dotyczy...
Lex/Lex
14.12.2010
Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą kontrolę wybranych zamówień publicznych w...
Lex/Lex
14.12.2010
Od 1 stycznia 2011 roku, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązywać będzie...
Jolanta Mazur
14.12.2010
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia protestuje przeciw zwiększeniu nadzoru ministra...
Lex/Lex
14.12.2010
Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywę o Europejskim Nakazie Ochrony, z którego będą...
Lex/Lex
14.12.2010
Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych, który zakłada rozszerzenie...
Anna Stańczuk
14.12.2010
W środę 15 grudnia Sąd Najwyższy rozpozna kasację, w wyniku której odpowie na pytanie: czy portal...
Krzysztof Sobczak
14.12.2010
Spór o to, czy asystent rodziny ma być częścią systemu pomocy społecznej, czy też funkcjonować poza...
Lex/Lex
13.12.2010
Podatek od środków transportu w 2011 roku wzrośnie, chyba że radni nie uchwalą nowych stawek...
Krzysztof Sobczak
13.12.2010
Podczas samorządowej kampanii wyborczej do biura GIODO zgłoszono ok. 20 przypadków nielegalnego...
Lex/Lex
13.12.2010
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie...
Anna Stańczuk
13.12.2010
Gdyńska prokuratura rejonowa skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie kobiety, która będąc w...
Lex/Lex
13.12.2010
Doprecyzowanie regulacji dotyczącej zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie...
Wojciech Kowalski
13.12.2010
Poprawa bezpieczeństwa podczas imprez sportowych w Polsce jest zasługą obowiązującej od ponad...
Lex/Lex
13.12.2010
Do końca roku firmy muszą rozliczyć odpisy i środki na rachunku zakładowego funduszu świadczeń...
Lex/Lex
13.12.2010
Senat, który we wtorek rozpocznie czterodniowe posiedzenie, zajmie się m.in. nowelizacją ustawy...
Lex/Lex
13.12.2010
W momencie wniesienia udziałów/papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FiZ),...
Michał Malinowski
13.12.2010
Znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych wprowadza zmiany, które będą miały znaczenie...
Patryk Ciurak
13.12.2010