Szef samorządu adwokackiego podkreśla, że to może być interesująca oferta zarówno dla firm jak dla zwykłych ludzi, ale także nisza dla rozwoju usług prawnych. Dlatego powołano już Centrum Mediacji przy NRA, które zajmować się będzie opracowywaniem zasad świadczenia takiej pomocy oraz promowaniem jej wśród adwokatów. Bezpośrednio zajmować się tym mają okręgowe izby adwokackie, przy których powstaną regionalne centra mediacji. One będą też prowadziły listy adwokatów-mediatorów. Warszawskie Centrum Mediacji będzie natomiast szkolić adwokatów, którzy będą chcieli występować w roli mediatorów.
- Adwokat to zawód zaufania publicznego, a więc ma przymioty potrzebne do występowania w roli pośrednika ułatwiającego stronom dochodzenie do porozumienia - mówi adw. Zwara.