Wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w ramach ulgi odsetkowej w 2011 r....
Jolanta Mazur
16.12.2010
Sąd Najwyższy uchylił 15 grudnia br. zaskarżone orzeczenie wydane przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.12.2010
W czwartek posłowie rozpoczną prace nad projektem tzw. ustawy deregulacyjnej, która w miejsce 220...
Lex/Lex
16.12.2010
Wykonywanie wyroków zagranicznych sądów polubownych staje się coraz ważniejszą kwestią szczególnie...
Krzysztof Sobczak
16.12.2010
Podatnik ustanowił pełnomocnika do spraw podatkowych. Zgłosił ten fakt w urzędzie skarbowym. Mimo...
Krzysztof Sobczak
16.12.2010
Rynek
Senat poparł w czwartek ustawę zwiększającą udział kobiet startujących w wyborach przez...
Lex/Lex
16.12.2010
Prawnicy reprezentujący Abu Zubaydah, domniemanej ofiary eksperymentalnego programu tortur CIA,...
Krzysztof Sobczak
16.12.2010
Podatnik ustanowił pełnomocnika do spraw podatkowych. Zgłosił ten fakt w urzędzie skarbowym. Mimo...
Krzysztof Sobczak
16.12.2010
Rynek
Senat wprowadził w czwartek cztery poprawki doprecyzowujące nowelę ustawy o Banku Gospodarstwa...
Lex/Lex
16.12.2010
Jak poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta, Prezydent Bronisław Komorowski ułaskawił 13...
Krzysztof Sobczak
16.12.2010
Kilkadziesiąt poprawek zgłosił w czwartek Senat do przepisów liberalizujących nabywanie i obrót...
Lex/Lex
16.12.2010
Deputowanym do Parlamentu Europejskiego nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie projektu...
Rafał Bujalski
16.12.2010
O dodatkową opinię w sprawie projektu przewidującego odstąpienie od ścigania za posiadanie małej...
Lex/Lex
16.12.2010
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował regulaminy stosowane przez 30 firm...
Krzysztof Sobczak
16.12.2010
Rzecznik praw dziecka Marek Michalak chce, by dziecko miało swojego przedstawiciela w sprawach...
Lex/Lex
16.12.2010
W rocznym sprawozdaniu na temat przestrzegania praw człowieka na świecie, przyjętym w czwartek...
Lex/Lex
16.12.2010
Pełne odliczenie VAT będzie możliwe tylko w przypadku zakupu samochodu o ładowności ponad pół tony....
Lex/Lex
16.12.2010
Parlament Europejski poparł projekt rozporządzenia dotyczący ułatwień w międzynarodowych rozwodach....
Rafał Bujalski
16.12.2010
Warunek wydania decyzji o warunkach zabudowy, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27...
Anna Dudrewicz
16.12.2010
Prawnicy reprezentujący Abu Zubaydah, domniemanej ofiary eksperymentalnego programu tortur CIA,...
Krzysztof Sobczak
16.12.2010
Generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski uważa, że należy zmienić...
Lex/Lex
16.12.2010
Lista pojazdów specjalnych, których zakup będzie uprawniał do pełnego odliczenia VAT, znajdzie się...
Lex/Lex
16.12.2010
Resort infrastruktury do końca roku przygotuje projekt rozporządzenia o opłatach za autostrady...
Lex/Lex
16.12.2010
Władze Litwy mają prawo narzucić Polakom z litewskim obywatelstwem litewską pisownię ich nazwisk -...
Lex/Lex
16.12.2010
Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w czwartek, że nie ma przeszkód, by w ramach walki z turystyką...
Lex/Lex
16.12.2010
Firma, z którą zostanie zerwany kontrakt, nie wystartuje już w przetargach. Takie zmiany w...
Krzysztof Sobczak
16.12.2010
Postanowienia o wezwaniu sądu innego państwa UE do przejęcia sprawy rodzinnej kwestionować nie...
Krzysztof Sobczak
16.12.2010
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł w czwartek winę Irlandii, która zakazując...
Krzysztof Sobczak
16.12.2010
Minister pracy i polityki społecznej opublikował w środę wykaz organizacji mających status...
Krzysztof Sobczak
16.12.2010
Warunki, w jakich został przeprowadzony konkurs na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i...
Krzysztof Sobczak
16.12.2010