Jest nadzieja, że będzie to spotkanie finalizujące wielotygodniowe ustalenia i że rodziny uzyskają satysfakujące świadczenia. Taką zapowiedź złożył na wtorkowym  posiedzeniu sejmowej komisji obrony min. Siemoniak. Przyjęte rozwiązania mają stanowić wzór dla przyszłych decyzji MON o wypłacaniu takich świadczeń. Ugodę potwierdza jeden z pełnomocników rodzin.
 Z roszczeniami wobec ministerstwa – jak podaje MON - wystąpiło 119 osób. Są to wdowy, dzieci i rodzice poległych na misjach zagranicznych. Wśród nich jest 112 bliskich 40 żołnierzy i jednego cywila, którzy stracili życie w Iraku i Afganistanie. Łącznie na obu tych misjach zginęło lub zmarło w kraju z powodu odniesionych tam ran 52 żołnierzy i jeden cywil. Zadośćuczynień i odszkodowań chce siedmiu bliskich czterech żołnierzy, którzy zginęli w innych częściach świata. Jedna z trójmiejskich kancelarii reprezentuje 90 osób - bliskich 37 żołnierzy, którzy stracili życie na misjach - 20 poległych Afganistanie, 15 - w Iraku i dwóch - w Macedonii.
Ugodowe propozycje  zakłada przyznanie każdemu z bliskich zadośćuczynienia tej samej wysokości, natomiast odszkodowania mają być uzależnione od stopnia pogorszenia ich sytuacji życiowej po śmierci żołnierza.

Włodzimierz Kazimierczak