Jędrzej Majka jest adwokatem. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego i obrotu nieruchomościami. Posiada duże doświadczenie  w doradzaniu inwestorom z udziałem kapitału zagranicznego w przedsięwzięciach
o charakterze mieszkaniowym, biurowym i hotelowym oraz w transakcjach na rynku nieruchomości. Doświadczenie zdobywał prowadząc od 2006 roku indywidualną praktykę adwokacką oraz zajmując kierownicze stanowiska w departamentach prawnych wiodących firm deweloperskich.

Jędrzej Majka

Grzegorz Karwatowicz jest ekspertem w zakresie zamówień publicznych oraz funduszy unijnych. Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, finansach publicznych, pomocy publicznej oraz problematyce związanej ze środkami unijnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pracownik samorządu województwa, gdzie odpowiadał za wdrażanie środków z budżetu UE, w tym planował  i przygotowywał budżety projektów, weryfikował poprawność realizacji projektów, kontrolował ex-ante i ex-post udzielanie zamówień publicznych. Podczas pracy
w jednostkach samorządu terytorialnego przygotowywał dokumentację przetargową, nadzorował udzielanie zamówień publicznych w ramach jednostki oraz pełnił funkcję sekretarza komisji przetargowych. W ramach współpracy z kancelariami prawnymi oraz firmami doradczymi opracowywał szereg ekspertyz, analiz oraz opinii. Jest autorem dwóch monografii z zakresu nieprawidłowości w projektach unijnych oraz zamówień publicznych projektach unijnych.

Grzegorz Karwatowicz

Tomasz Trych, aplikant radcowski, specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej. Posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w pracy w Komisji Europejskiej, w tym,  w ostatnich trzech latach w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska. Doświadczenie zdobywał również  w pracy na rzecz jednej z wiodących międzynarodowych firm doradczych oraz  w Kancelarii Sejmu.
 

Tomasz Trych