Nakładanie wyższej opłaty na przedsiębiorcę działającego bez ważnego pozwolenia nie jest więc automatyczne. Uchwała ta, korzystna dla firm, ma znaczenie w sytuacji, gdy prowadzenie działalności gospodarczej bez ważnego formalnego pozwolenia nie wynika z zachowania przedsiębiorcy, ale zaniechań leżących po stronie organu administracji publicznej.
Zaniechania te polegają na niewydaniu w terminie decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na korzystanie ze środowiska. (sygn. akt II OPS 2/11).

Przemysław Molik

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna