Minister sprawiedliwości może przenosić komornika na nowo utworzone stanowiska bez obwieszczenia w...
Krzysztof Sobczak
31.01.2011
Od 1 stycznia 2011 do kancelaria Röhrenschef (na zdjęciu) stała się spółką komandytową z adw....
Krzysztof Sobczak
31.01.2011
Szczegółowe wymagania dotyczące rejestrowania obrazu i dźwięku w trakcie imprez masowych (zwłaszcza...
Patryk Ciurak
31.01.2011
W części jednostek prokuratury przeprowadzono z nowym rokiem waloryzację pensji asesorów, w innych...
Krzysztof Sobczak
31.01.2011
Prawo i Sprawiedliwość zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego kodeks wyborczy - poinformował w...
Krzysztof Sobczak
31.01.2011
W najbliższych tygodniach zostanie przygotowana odpowiedź na list rzecznik praw obywatelskich Ireny...
Lex/Lex
31.01.2011
Od 20 stycznia obowiązują wyższe stawki odsetek od zaległości podatkowych. W piątek, 28 stycznia...
Michał Malinowski
31.01.2011
Za szkodę wyrządzoną na skutek katastrofy pojazdu mechanicznego odpowiada na zasadzie ryzyka jego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.01.2011
Prawnicy
Doprecyzowaniu zakresu informacji podawanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sprawie...
Patryk Ciurak
30.01.2011
Korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego przez pracowników spółki, wraz z...
Michał Malinowski
30.01.2011
Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w mijającym tygodniu pięć wyroków w sprawach przeciwko...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.01.2011
Rejestr dowodów osobistych zastąpi wkrótce dzisiejsze ewidencje. Informatyzacja całego procesu ma...
Krzysztof Sobczak
30.01.2011
W poniedziałek będzie można poszerzyć swoją wiedzę nt. ochrony prywatności. Dzień otwarty...
Lex/Lex
30.01.2011
Prezydent podpisał ustawę z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W przyszłym tygodniu ma ona...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.01.2011
W poniedziałek 31 stycznia Sąd Apelacyjny w Lublinie rozpozna apelację od wyroku Sądu Okręgowego w...
Krzysztof Sobczak
30.01.2011
W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny zbada wniosek SLD, złożony w 2009 r., w sprawie...
Lex/Lex
30.01.2011
Przed sądem dyscyplinarnym w Lublinie stanął sędzia z Radzynia Podlaskiego. Odpowiada za to, że...
Krzysztof Sobczak
30.01.2011
Sędzia Maciej Pacuła został powołany przez prezydenta do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.01.2011
Należy powiedzieć dość! obrażaniu i nadużywaniu słów. Dlaczego my mamy być workiem do bicia? Nie...
Krzysztof Sobczak
30.01.2011
Za szkodę wyrządzoną na skutek katastrofy pojazdu mechanicznego odpowiada na zasadzie ryzyka jego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.01.2011
Jest to szczególny rodzaj odpowiedzialności członków zarządu, a mianowicie odpowiedzialność za...
Jacek Górski/PSP
29.01.2011
Sojusz Lewicy Demokratycznej zapowiada wniosek o wyłączenie dwojga sędziów TK, przewidzianych w...
Lex/Lex
29.01.2011
Przy okazji dyskusji o OFE na forum Komisji Trójstronnej, pracodawcy i związkowcy rozmawiają m.in....
Lex/Lex
29.01.2011
Zgodnie z szacunkami GUS i prognozami MG, Produkt Krajowy Brutto (PKB) w 2010 r. był wyższy o 3,8...
Krzysztof Sobczak
29.01.2011
Sojusz Lewicy Demokratycznej zapowiada wniosek o wyłączenie dwojga sędziów TK, przewidzianych w...
Lex/Kancelaria
29.01.2011
Prawnicy
Jeśli grunty w chwili zakupu są gospodarstwem rolnym, nabywca nie zapłaci daniny. Nawet jeśli wcale...
Krzysztof Sobczak
29.01.2011
Polska źle wdrożyła dyrektywę UE o przechowywaniu danych telekomunikacyjnych: wykorzystywane są nie...
Lex/Lex
29.01.2011
Jest to szczególny rodzaj odpowiedzialności członków zarządu, a mianowicie odpowiedzialność za...
Jacek Górski/PSP
29.01.2011
Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Zurychu i Ośrodek Badawczy Nauk Społecznych w Berlinie...
Lex/Lex
29.01.2011
Do końca stycznia z urzędem skarbowym powinni rozliczyć się m.in. podatnicy płacący zryczałtowany...
Krzysztof Sobczak
29.01.2011