Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z czerwca 2011 r. opodatkowaniu VAT podlegają usługi świadczona za darmo, ale w celu innym niż działalność gospodarcza, np. charytatywnym.
Podatku można uniknąć, jeśli świadczenie bezpłatnej pomocy będzie się wpisywało w cel działalności gospodarczej adwokata (kancelarii). Zaangażowanie w bezpłatne poradnictwo powinno wynikać z chęci budowania wizerunku kancelarii, co w efekcie pozwoli zdobyć jej nowych klientów. Ważne też, aby znalazło odzwierciedlenie w działaniach prawnika (np. w formie informacji na jego stronie internetowej, w mediach).
Monika Pogroszewska
Źródło: Rzeczpospolita