Kilka tysięcy substancji chemicznych i kilkaset tysięcy mieszanin będzie wymagało...
Krzysztof Sobczak
08.12.2010
W 2009 roku nastąpił, w porównaniu do roku poprzedniego, ponad 50 procentowy przyrost liczby...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Prawnicy
Czy pracodawca może sprawdzać zawartość komputera bez wiedzy pracowników? Czy pracownik powinien...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Ponad 74 proc. firm nie zatrudnia prawnika i nie ma działu prawnego, gdyż większość przedsiębiorców...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Rynek
Na sześciu obiektach Ekstraklasy, m.in. Legii Warszawa, Polonii Warszawa, Jagiellonii Białystok i...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Ponad 74 proc. firm nie zatrudnia prawnika i nie ma działu prawnego, gdyż większość przedsiębiorców...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Rynek
Zasadę jawności postępowania dyscyplinarnego wobec notariuszy przewiduje przyjęty we wtorek przez...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
W 2009 roku nastąpił, w porównaniu do roku poprzedniego, ponad 50 procentowy przyrost liczby...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Sąd Okręgowy, rozstrzygając sprawę dotyczącą zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej,...
Lex/Lex
07.12.2010
Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w wydanym we wtorek wyroku, że samo posługiwanie się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.12.2010
Na wieprzowinie, drobiu i jagnięcinie sprzedawanych w UE będzie obowiązkowo wskazany kraj...
Lex/Lex
07.12.2010
W kontekście toczącej się obecnie dyskusji na temat subwencjonowania partii politycznych pojawiają...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Turcja poczuła się zmuszona do znacjonalizowania swego hymnu narodowego, aby uniknąć płacenia...
Lex/Lex
07.12.2010
9 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji Centralne Biuro Antykorupcyjne...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Ustawodawca zostawił firmom bardzo mało czasu na oswojenie się ze zmianami dotyczącymi odliczenia...
Lex/Lex
07.12.2010
Oprócz odsetek za zwłokę od kwot podatku od towarów i usług nieuiszczonego w terminie, naczelnik...
Jolanta Mazur
07.12.2010
Niedostarczenie przebywającemu w więzieniu buddyście bezmięsnych posiłków stanowi naruszenie...
Lex/Lex
07.12.2010
Wydłużenie o dwa lata (do końca 2012 r.) okresu przewidzianego na komercjalizację (a następnie...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
31 grudnia 2010 r. wejdzie w życie zmiana Kodeksu wykroczeń dodana przez ustawę z 29 października...
Adam Żelewski
07.12.2010
Trybunał Konstytucyjny za zgodny z ustawą zasadniczą uznał we wtorek przepis stanowiący, że sąd...
Lex/Lex
07.12.2010
Sąd może ograniczyć wygórowane odszkodowania, jakie zagwarantowali sobie pracownicy prywatyzowanych...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
WSA w Warszawie zdecydował, że Fundacje Lanckorońskich nie mają prawa do rekompensaty za mienie...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Odmowa zgody na rozwód małżonka niewinnego jest jego prawem. Korzystając z niego, czyni to w sposób...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Prawnik chory na nowotwór mózgu żąda zadośćuczynienia pieniężnego i renty od znanego producenta i...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Klub Platformy Obywatelskiej zgłosił na wakujące stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.12.2010
Minister finansów nie ma pomysłu na określenie nowych stawek podatku, które zaczną obowiązywać 1...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Ustalając wartość zadłużenia wobec udziałowca, który udzielił pożyczki, nie należy uwzględniać...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Urzędy, które wprowadzą u siebie do końca roku programy jakościowe, unikną konieczności dokonywania...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Rząd wycofał się z pomysłu, aby urzędy skarbowe mogły swobodniej podsłuchiwać przedsiębiorców niż...
Krzysztof Sobczak
07.12.2010
Do sejmowych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki...
Wojciech Kowalski
07.12.2010