Sąd Rejonowy w Toruniu w piątek ukarał dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka karą 3,5 tysiąca...
Lex/Lex
11.02.2011
Poprawki autorstwa Franciszka Stefaniuka (PSL) dotyczące obniżenia składek do OFE są...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Na 25 i 15 lat więzienia skazał w piątek Sąd Okręgowy w Warszawie dwóch oskarżonych o zabójstwo...
Lex/Lex
11.02.2011
Łatwiej będzie zmienić firmę, ale wyższe będą kary za brak OC takie m.in. zmiany przewiduje...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Przekazanie pisma procesowego prywatnej firmie kurierskiej nie jest równoznaczne z wniesieniem go...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Do 15 marca przedsiębiorcy muszą przedstawić zbiorcze zestawienie dotyczące odpadów wytworzonych w...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Komisja Europejska chce umożliwić małym i średnim przedsiębiorcom aktywniejsze uczestnictwo w...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Osoba, którą bank zwolnił ze spłaty długu za nierzetelnego kredytobiorcę, nie uzyskuje...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
W przypadku składników wynagrodzenia nauczycieli, takich jak dodatek motywacyjny, za wysługę lat,...
Anna Dudrewicz
11.02.2011
Rządowy projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa przewiduje, że...
Krzysztof Sobczak
11.02.2011
Ewaluację i kontrolę zewnętrzną w szkołach i placówkach, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje...
Wojciech Kowalski
11.02.2011
Zasady przeprowadzania wywiadu środowiskowego dostosowane do ostatnich zmian w pomocy społecznej...
Patryk Ciurak
11.02.2011
Co do zasady, jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy wraz z usługami albo roboty budowlane...
Anna Stańczuk
11.02.2011
W Polsce żyje coraz mniej kuropatw i zajęcy; aby odbudować ich populację, trzeba je chronić....
Lex/Lex
11.02.2011
Członek zarządu nie musi wykazywać, że to on wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub...
Jan Lis /KW
11.02.2011
Najpóźniej w dniu 1 maja 2011 r. m.in. kancelarie prawne oraz prywatne gabinety lekarskie będą...
Jan Lis /KW
10.02.2011
Rynek
Jest przełom w sprawie odszkodowań dla bliskich ofiar katastrofy samolotu CASA pod Mirosławcem -...
Lex/Lex
10.02.2011
Pracodawcy RP domagają się debaty na temat zmian w niektórych urzędach regulujących rynek. Jak...
Lex/Lex
10.02.2011
Laureatami tegorocznych nagród Adwokatury dla dziennikarzy Złota Waga zostali Ewa Usowicz, zastępca...
Lex/Kancelaria
10.02.2011
Prawnicy
Marcin Dubieniecki, mąż córki Lecha Kaczyńskiego - Marty Kaczyńskiej, deklaruje, że definitywnie...
Lex/Lex
10.02.2011
Uruchomienie sądu odmiejscowionego, surowsze kary za fałszywe alarmy bombowe i zakaz stadionowy...
Krzysztof Sobczak
10.02.2011
Marcin Dubieniecki, mąż córki Lecha Kaczyńskiego - Marty Kaczyńskiej, deklaruje, że definitywnie...
Lex/Kancelaria
10.02.2011
Sędziowie i adwokaci manifestowali w czwartek masowo na ulicach francuskich miast swoje oburzenie...
Lex/Lex
10.02.2011
Ktoś nie wiadomo kto tak zmienił ustawę o kierujących pojazdami, że każdy, kto chce prowadzić kursy...
Krzysztof Sobczak
10.02.2011
Najpóźniej w dniu 1 maja 2011 r. m.in. kancelarie prawne oraz prywatne gabinety lekarskie będą...
Jan Lis /KW
10.02.2011
Rynek
Do końca lutego mają być gotowe założenia do ustawy ograniczającej obowiązki informacyjne firm -...
Lex/Lex
10.02.2011
Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz, skierowała wystąpienie do ministra...
Krzysztof Sobczak
10.02.2011
Była posłanka Samoobrony Maria Zbyrowska została prawomocnie skazana na 5 tys. zł grzywny za...
Lex/Lex
10.02.2011
Pracodawcy chcą uprościć przepisy o wynagrodzeniach i czasie pracy, a związkowcy wprowadzić odsetki...
Krzysztof Sobczak
10.02.2011
Resort zdrowia rozszerzy wykaz specjalistów, którzy będą mogli wydawać zawodnikom uprawiającym...
Krzysztof Sobczak
10.02.2011