Wykonanie nośnika reklamowego jako obiektu budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę -...
Anna Dudrewicz
18.02.2011
Na kary więzienia w zawieszeniu oraz wysokie grzywny skazał w piątek wrocławski sąd rejonowy siedem...
Lex/Lex
18.02.2011
Drzewo zagrażające liniom przesyłowym będzie można wyciąć bez zgody właściciela terenu, na którym...
Krzysztof Sobczak
18.02.2011
Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zwróciła się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o...
Lex/Lex
18.02.2011
Kancelaria adwokat Marty Lech i kancelaria Piotra Sadowskiego, radcy prawnego, reprezentują firmy...
Jan Lis /KW
18.02.2011
Prawo własności nieruchomości ziemskiej wymienionej w art. 2 ust.1 lit.e) dekretu PKWN o reformie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.02.2011
Francuski sąd orzekł, że sieć hipermarketów Carrefour złamała prawo płacąc swoim pracownikom pensje...
Lex/Lex
18.02.2011
Państwo UE może, w pewnych okolicznościach, zakazać transmisji wyłącznej w telewizji płatnej ogółu...
Krzysztof Sobczak
18.02.2011
Kary grzywny za złe traktowanie podwładnych i łamanie praw pracowniczych w zakładach "Vobro" w...
Lex/Lex
18.02.2011
Rozszerzenie minimalnego zakresu programu szkolenia podstawowego strażników gminnych o zagadnienia...
Wojciech Kowalski
18.02.2011
Precedensowy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2010 r. (sygn. akt I CSK 134/10) dotyczący...
Jacek Górski/PSP
18.02.2011
Badanie sprawozdania finansowego rozpoczęte po 31 marca 2010 r. musi być prowadzone na podstawie...
Krzysztof Sobczak
18.02.2011
W maju 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Jej celem było...
Emilia Zakrzewska/KW
18.02.2011
Od dziś do 20 lutego 2011 r., w związku z nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece,...
Krzysztof Sobczak
18.02.2011
77 proc. przedsiębiorstw w ciągu ostatnich dwóch lat padło ofiarą nieuczciwych pracowników - wynika...
Lex/Kancelaria
17.02.2011
"Dzieciom wyjawię co piszczy... w prawie" - to tytuł pierwszej w Polsce - zdaniem jej twórców -...
Lex/Lex
17.02.2011
Gdy media informują nas o kryzysie gospodarczym, często jako jego skutek wskazują upadłość wielu...
Emilia Zakrzewska/KW
17.02.2011
Minister sprawiedliwości musi ponownie rozpatrzyć sprawę o powołanie na stanowisko notariusza....
Krzysztof Sobczak
17.02.2011
Prawnicy
Restrykcyjne prawo, niewiedza o tym, jak działają różne substancje psychoaktywne, brak...
Lex/Lex
17.02.2011
Nie ma prawnych przeszkód, by radny, który jednocześnie jest sołtysem, pełnił funkcję inkasenta...
Patryk Ciurak
17.02.2011
Za kilka tysięcy złotych organizują kursy przygotowujące do egzaminu adwokackiego i radcowskiego....
Krzysztof Sobczak
17.02.2011
Agencja Rynku Rolnego otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów "systemu...
Lex/Lex
17.02.2011
Według NSA, stwierdzenie przez sąd administracyjny w wyroku, że zaskarżone orzeczenie nie podlega...
Anna Dudrewicz
17.02.2011
"Dzieciom wyjawię co piszczy... w prawie" - to tytuł pierwszej w Polsce - zdaniem jej twórców -...
Lex/Kancelaria
17.02.2011
Prawnicy
Komisja Europejska otworzyła w środę kolejne etapy postępowań przeciw Polsce dotyczących norm...
Lex/Lex
17.02.2011
Ministerstwo Finansów przekonuje płatników, zwłaszcza tych zatrudniających dużą liczbę pracowników...
Michał Malinowski
17.02.2011
Europejski Bank Centralny z zadowoleniem przyjmuje proponowane zmiany w polskiej Konstytucji...
Lex/Lex
17.02.2011
Nie wykupienie w terminie przedwojennych obligacji Skarbu Państwa wymaga wskazania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.02.2011
W czwartek minister Michał Boni przedstawi Komsji Trójstronnej informację na temat konsultacji...
Lex/Lex
17.02.2011
Parlament Europejski chce, by pacjenci mieli absolutną pewność, że lekarstwa, które kupują, są...
Krzysztof Sobczak
17.02.2011