Trybunał Konstytucyjny 6 marca, rozpatrzy wniosek Krajowej Rady Notarialnej o zbadanie z konstytucją nowego obowiązku nałożonego na samorząd polegającego na obowiązkowym wprowadzeniu systemu elektronicznego do kancelarii (art.95 i) par.1 ustawy o notariacie)

Zdaniem KRN zobowiązanie przez ustawę o notariacie z 2007 r. obowiązku prowadzenia elektronicznego rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia jest sprzeczne z zasadą przyzwoitej legislacji (art.2 Konstytucji). Dlatego, że ustawodawca nie wyjaśnił, jakie są finansowe rozmiary tego obowiązku, jakie paramenty ma spełniać system,  a także jakie mają być zasady dostępu do tego systemu i odpłatność za ten dostęp. Z kolei naruszenie art.17 Konstytucji, który gwarantuje samorządom zaufania publicznego niezależność polega na tym, że nowe obowiązki uniemożliwiają notariuszom sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu.

Nie wskazanie przez ustawę źródeł finansowania tego przedsięwzięcia, zdaniem KRN jest sprzeczne z zasadą równości i prawem własności. A zatem obowiązek  prowadzenia elektronicznego rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia łamie konstytucję.

Innego zdania jest prokurator generalny. Według Andrzeja Szeremeta zaskarżony przepis jest zgodny z zasadą poprawnej legislacji. Marszałek Sejmu natomiast popiera pogląd notariuszy, iż ustawa jest wadliwa, nie wskazuje bowiem, jakie parametry ma spełniać system, a także jakie są źródła finansowania. W opinii marszałka Sejmu regulacja jest niegodna z art.17 Konstytucji, gdyż system elektroniczny nie powinien być opłacany ze składek członków samorządu. Stawia to notariuszy – zdaniem marszałka - w gorszej sytuacji niż np. samorząd terytorialny.