Posłowie PSL zapowiadają ustawę temperującą prywatne stowarzyszenia, które "w obronie konsumentów"...
Krzysztof Sobczak
16.02.2011
Umożliwienie większej liczbie rolników skorzystania ze zwolnienia z opłat na rzecz hodowców w...
Krzysztof Sobczak
16.02.2011
Cele, zasady, formy współpracy rozwojowej i podstawowe definicje, a także zadania i koordynacyjna...
Krzysztof Sobczak
16.02.2011
Aby zdać egzamin sędziowski, trzeba uzyskać łącznie co najmniej 165 punktów. Natomiast przyszli...
Krzysztof Sobczak
16.02.2011
Resort pracy wyjaśnia, że od 8 grudnia 2010 r. pracodawcy muszą wykazać 15-proc., a nie 25-proc....
Krzysztof Sobczak
16.02.2011
Do 2020 r. producenci samochodów dostawczych i półciężarówek mają ograniczyć emisje CO2 w swoich...
Lex/Lex
16.02.2011
Dobrą wiarę wyłącza ujawnienie takich okoliczności, które u przeciętnego człowieka powinny wzbudzić...
Wojciech Kowalski
15.02.2011
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury unieważniła pisemny sprawdzian 150 aplikantów z powodu...
Lex/Lex
15.02.2011
Rada gminy nie może zobowiązać wójta do nawiązania bądź rozwiązania umowy na obsługę prawną gminy z...
Krzysztof Sobczak
15.02.2011
Rynek
Rzecznik rządu Paweł Graś powiedział, że postulatu minister pracy i polityki społecznej Jolanty...
Lex/Lex
15.02.2011
Stan zdrowia funkcjonariusza celnego wymagany do pełnienia służby na określonym stanowisku...
Michał Malinowski
15.02.2011
Bezpieczeństwo czy ryzyko? Polskie dylematy szybkiego rozwoju - dwadzieścia lat odrodzonego...
Krzysztof Sobczak
15.02.2011
Prawnicy
Rolnicy prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej, czyli np. właściciele szklarni, lub...
Lex/Lex
15.02.2011
Parlament Europejski jest za podnoszeniem wieku emerytalnego, ale przeciw jego harmonizacji w UE,...
Lex/Lex
15.02.2011
Generalny inspektor ochrony danych osobowych chce, aby prawo szczegółowo regulowało zakres danych...
Krzysztof Sobczak
15.02.2011
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie będą musiały posługiwać się numerami...
Lex/Lex
15.02.2011
Podatek bankowy, nad którym trwają obecnie prace w Ministerstwie Finansów, mógłby objąć oprócz...
Lex/Lex
15.02.2011
Rada gminy nie może zobowiązać wójta do nawiązania bądź rozwiązania umowy na obsługę prawną gminy z...
Krzysztof Sobczak
15.02.2011
Rynek
37 tys. zł domaga się polski myśliwy od organizatora polowania na słonie w Zimbabwe. Zarzuca mu, że...
Lex/Lex
15.02.2011
Jeśli Sejm uchwali nowy projekt senacki, to reklamy piwa pojawiać się będą w telewizji i radiu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2011
Tak jak w transporcie lotniczym, kolejowym i morskim, także w regularnych połączeniach autokarowych...
Lex/Lex
15.02.2011
W poniedziałek Sąd Najwyższy ogłosi wyrok w głośnej sprawie gen. prof. Jana Podgórskiego, b. szefa...
Lex/Lex
15.02.2011
Wiele wskazuje na to, że jedyną z zaproponowanych przez PO zmian w konstytucji, która może zyskać...
Lex/Lex
15.02.2011
Przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizujący ustawę o swobodzie działalności gospodarczej...
Krzysztof Sobczak
15.02.2011
Rząd postanowił, że 1 stycznia 2012 r. zostanie zniesiony obowiązek posiadania NIP przez osoby...
Krzysztof Sobczak
15.02.2011
Przedmiotem majątkowym nabytym w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej (art. 31 § 1...
Wojciech Kowalski
15.02.2011
W poniedziałek wieczorem podczas głosowania w Parlamencie Europejskiem z projektu Komisji...
Krzysztof Sobczak
15.02.2011
Zakończyła się faza rejestracji firm do konkursu promującego dobre praktyki w handlu...
Jacek Górski/PSP
15.02.2011
Walczące "w obronie konsumentów" organizacje wynajdują niedozwolone zapisy w umowach sklepów,...
Krzysztof Sobczak
15.02.2011
Firma może odliczyć podatek, jeśli prawidłowo sprawdzi swojego partnera handlowego z zagranicy....
Krzysztof Sobczak
15.02.2011