Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzenia własnoręcznym...
Krzysztof Sobczak
13.12.2010
Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy została wybrana jako doradca prawny przy projekcie...
Jan Lis /KW
13.12.2010
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie...
Anna Stańczuk
13.12.2010
Do końca roku firmy muszą rozliczyć odpisy i środki na rachunku zakładowego funduszu świadczeń...
Lex/Lex
13.12.2010
Szef resortu sprawiedliwości został laureatem nagrody "Złoty Telefon 2010", przyznawanej przez...
Krzysztof Sobczak
13.12.2010
W momencie wniesienia udziałów/papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FiZ),...
Michał Malinowski
13.12.2010
Zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94,...
Jacek Górski/PSP
13.12.2010
We wtorek 14 grudnia w Sądzie Okręgowym w Wrocławiu ogłoszony zostanie wyrok w sprawie Redwatch,...
Krzysztof Sobczak
13.12.2010
W ubiegłym tygodniu Polska przegrała przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w trzech...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.12.2010
Podatek od środków transportu w 2011 roku wzrośnie, chyba że radni nie uchwalą nowych stawek...
Krzysztof Sobczak
13.12.2010
Członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych, którzy mają pomagać ofiarom przemocy, muszą...
Krzysztof Sobczak
13.12.2010
Nowelizacja Prawa ochrony środowiska wprowadza nowe regulacje prawne, które umożliwią przyznawanie...
Patryk Ciurak
12.12.2010
Niezrozumiały i niczym nieuzasadniony jest pogląd, że umożliwienie adwokatom pracy na etacie byłoby...
Krzysztof Sobczak
12.12.2010
Prawnicy
Przekazywanie 1 proc. podatku na organizacje charytatywne od 2011 r. będzie prostsze niż...
Lex/Lex
12.12.2010
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w celu oceny obowiązujących unijnych przepisów...
Krzysztof Sobczak
12.12.2010
9 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Z badań wynika, że coraz...
Jan Lis /KW
12.12.2010
Poselski projekt ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze ma na celu realizację prawa pierwokupu,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.12.2010
Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz kilku innych szczegółowo reguluje korzystanie przez...
Patryk Ciurak
12.12.2010
Ponad 135 tys. listów w obronie osób, których prawa zostały złamane, napisano w całej Polsce w...
Krzysztof Sobczak
12.12.2010
Urząd Zamówień Publicznych dokonał przeglądu zainteresowania zamawiających licytacjami i aukcjami...
Anna Stańczuk
12.12.2010
Unormowanie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni...
Wojciech Kowalski
11.12.2010
W ostatnich latach modnym słowem w Polsce stał się "podsłuch". Podobno podsłuchiwała nas policja,...
Jacek Górski/PSP
11.12.2010
Prokuratura Generalna przygotowuje odpowiedź na list otwarty środowiska biznesowego w sprawie...
Lex/Lex
11.12.2010
Sejm zgłasza kandydatów na ostatnią chwilę. To jest skandal - twierdzi były prezes Trybunału...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.12.2010
Prawnicy
Sejm zgłasza kandydatów na ostatnią chwilę. To jest skandal - twierdzi były prezes Trybunału...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.12.2010
Podczas zorganizowanej w tym tygodniu przez Pracodawców RP konferencji jej uczestnicy zastanawiali...
Krzysztof Sobczak
11.12.2010
W ostatnich latach modnym słowem w Polsce stał się "podsłuch". Podobno podsłuchiwała nas policja,...
Jacek Górski/PSP
11.12.2010
Dziś i jutro Amnesty International organizuje Maraton Pisania Listów w obronie praw człowieka....
Krzysztof Sobczak
11.12.2010
Mimo upływu 15 lat od przyjęcia pod egidą ONZ Deklaracji Pekińskiej dotyczącej praw kobiet trzeba...
Lex/Lex
11.12.2010
Obowiązujące w Polsce przepisy normujące zasady porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z...
Krzysztof Sobczak
11.12.2010