Kancelaria Woźniak Kocur złożyła pozew zbiorowy w imieniu 39 osób - właścicieli lokali w...
Włodzimierz Kazimierczak
10.02.2012
Dobrze, że resort skarbu wraca do prac nad projektem ustawy o nadzorze właścicielskim, gdyż pozwoli...
PAP
10.02.2012
W sobotę wchodzi w życie duża zmiana przepisów o obowiązkowych ubezpieczeniach od odpowiedzialności...
PAP
10.02.2012
Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała ustawę budżetową na 2012 r....
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęło pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w sprawie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.02.2012
Projekt zasad etyki prokuratorów stawia nacisk na apolityczność, niezależność i wstrzemięźliwość w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.02.2012
Dochodem podatnika w związku z objęciem udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny...
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
W celu spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego adwokat powinien uzyskać w danym roku...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.02.2012
Prawnicy
Nie zniknie żaden budynek sądowy, żaden wydział ksiąg wieczystych ani etat sędziowski. Sędziowie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.02.2012
Minister Michał Boni szef resortu cyfryzacji zapowiedział, że intencją budowy systemu - dzięki...
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
Regulacje dotyczące spółki akcyjnej w wielu miejscach powierzają pewne czynności wyłącznie dla osób...
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
Minister administracji i cyfryzacji ma odpowiadać za przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i...
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych, jest odpowiedzialny za koordynację oraz prowadzenie...
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która...
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
Zawieszenie postępowania administracyjnego jest obligatoryjne w przypadku postępowania wszczętego...
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
Polska powinna już dziewięć miesięcy temu wdrożyć dwie dyrektywy z pakietu nowego unijnego prawa...
PAP
09.02.2012
Nowe rozporządzenie, które będzie stosowane począwszy od winobrania w 2012 r. pozwoli producentowi...
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
Dotychczasowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, powołany...
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
Telewizja Canal+ Cyfrowy wprowadzała w błąd abonentów rezygnujących z oferty spółki uznała Prezes...
Krzysztof Sobczak
09.02.2012
Wyższą składkę rentową (8 proc.) pracodawca obowiązany jest naliczyć już za wynagrodzenie za...
Michał Malinowski
09.02.2012
Dla Krzysztofa Seroki, szefa sklepu Kontakt Jeans, oznacza to całkowite uwolnienie się od roszczeń...
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
Urząd Zamówień Publicznych proponuje wprowadzić przepisy, które zamknęłyby rynek zamówień...
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
Ministerstwo Finansów w I kw. opublikuje założenia do nowelizacji ustawy o finansach publicznych,...
PAP
09.02.2012
W czwartek weszła w życie nowelizacja ustawy refundacyjnej. Znosi ona kary dla lekarzy, którzy...
Krzysztof Sobczak
09.02.2012
Lesław G., dziennikarz i wydawca Nie Głos Mieszkańców skazany został dwa razy za niezamieszczenie...
Krzysztof Sobczak
09.02.2012
Wprowadzenie elektronicznych dokumentów jest za drogie, a system jest na nie nieprzygotowany...
Podsiedzik Tomasz
09.02.2012
Pracodawcy RP zorganizowali konferencję poświęconą dyskusji o planach zmian w ustalaniu i...
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
Instytuty badawcze są zobowiązane do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych i nie jest...
Włodzimierz Kazimierczak
09.02.2012
Zmieni się system wyznaczania obrońcy z urzędu. Celem tych zmian jest rozszerzenie oskarżonemu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.02.2012
Prace zespołu powołanego przez prokuratora generalnego do opracowania założeń do projektu nowej...
Krzysztof Sobczak
09.02.2012