Przyznana w lutym koncesja umożliwia poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego (shale gas) do głębokości 3300 m. Ze strony Kancelarii czynności w ramach postępowania koncesyjnego prowadził zespół prawników kierowany przez Przemysława Kamila Rosiaka, Partnera Associate. Za pracę zespołu doradztwa gospodarczego KPMG odpowiadał Jan Karasek, Senior Manager.