Wgląd do akt postępowania przygotowawczego jest ograniczony. Jednak powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej można żądać odpisu postanowienia o umorzeniu dochodzenia, a prokuratura ma obowiązek taki dokument wydać - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Marek Sondej
18.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Brakuje narzędzi prawnych, które pozwalałyby na ściganie przestępstw motywowanych homofobią. Mało skuteczne są też sprawy wytaczane na drodze cywilnej. Pewną szansą dla pokrzywdzonych może być prawo unijne, choć i tu szansa na skuteczne dochodzenie roszczeń jest niewielka.
Monika Sewastianowicz
18.06.2020
Prawo karne Prawnicy
Stwierdzenie nieważności umowy nie jest tożsame z jej unieważnieniem. Tymczasem brak precyzji w formułowaniu wypowiedzi czy nieświadomy brak rozróżnienia tych pojęć widoczny jest nie tylko w dyskusji publicznej, ale również na poziomie postępowań sądowych. Dlaczego warto być precyzyjnym i podkreślać różnice, zwłaszcza w kontekście umów o kredyty frankowe
Klaudia Chróścik
18.06.2020
Prawo cywilne Kredyty frankowe

Tam gdzie Trybunał nie może, tarcza pomoże... wprowadzając zaskarżone przepisy

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
W przyjętej przez Sejm tarczy antykryzysowej 4 znalazły się m.in. przepisy zaczerpnięte wprost z noweli Kodeksu karnego, którą rok temu prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Miał wątpliwości dotyczące sposobu jej uchwalenia. Teraz prawnicy mówią nie tylko o łamaniu zasad procedowania, ale wprost o działaniu niezgodnym z konstytucją i lekceważeniu prezydenta. Wieszczą też paraliż sądów.
Patrycja Rojek-Socha
18.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Kancelaria CMS doradzała Green Genius, wiodącemu deweloperowi działającemu w sektorze energii odnawialnej, przy sprzedaży portfela 41 elektrowni fotowoltaicznych na rzecz Aberdeen Standard Investments, funduszu zarządzającego aktywami.
Patrycja Rojek-Socha
17.06.2020
Rynek
Dwaj sędziowie z krakowskiego Sądu Okręgowego będą mieli postępowania dyscyplinarne za rozwieszanie plakatów w obronie sędziego Pawła Juszczyszyna. Gdy ich wszczęcia odmówił lokalny rzecznik dyscyplinarny, prezes sądu wystąpiła o to do ministra. Jednak jak wyjaśnia, nie chodziło o treść i formę plakatów, tylko o ich rozwieszenie bez zgody zarządcy budynku i w niewłaściwych miejscach.
Krzysztof Sobczak
17.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od zakazu używania telefonów komórkowych na rozprawie poprzez brak możliwości złożenia pism procesowych bezpośrednio na rozprawie. Takie m.in. obostrzenia pojawiły się w „odmrożonych sądach”. Przy okazji w niektórych sądach zniknęły poniedziałkowe „godziny ziobrowskie”, czyli popołudniowe dyżury.
Robert Horbaczewski
17.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo

Za poniżenie nauczyciela, czy górnika... zawieszenie w wykonywaniu zawodu

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Osoba oskarżona o uporczywe nękanie, czyli stalking będzie mogła zostać zwieszona w czynnościach służbowych, czy w wykonywaniu zawodu - zakłada tarcza antykryzysowa 4. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy to koniecznością ochrony takich grup zawodowych jak nauczyciele czy np. górnicy. Prawnicy widzą w tym bat na... dziennikarzy.
Patrycja Rojek-Socha
17.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Ratyfikacja Konwencji Stambulskiej oznaczała, że uznajemy obecne wartości, akceptowane przez kulturę zachodnią. Jej wypowiedzenie będzie jeszcze gorsze niż brak jej ratyfikacji – będzie bowiem oznaczało, że po prostu przestaliśmy akceptować ujęte tam normy - ocenia adwokat Karolina Pilawska z kancelarii TPZ.
Karolina Pilawska
17.06.2020
Prawo rodzinne
Publikacja zdjęć wnuków czy córki w mediach społecznościowych to nie jest czynność o czysto osobistym lub domowym charakterze, która wyklucza stosowanie RODO. Tak uznał holenderski sąd i nakazał babci usunięcie zdjęcia wnuka z jej profilu na Facebooku. Jeśli tego nie zrobi, może zapłacić karę nawet 1000 euro.
Jolanta Ojczyk
17.06.2020
RODO
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uwzględniła skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie nabycia spadku. SN uchylił prawomocne postanowienie z 1997 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, aby urzeczywistnić zasadę państwa prawnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.06.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

HFPC: E-posiedzenia aresztowe naruszą konwencję praw człowieka

Wymiar sprawiedliwości Tarcza Antykryzysowa 4
Helsińska Fundacja Praw Człowieka w opinii przesłanej do Senatu zwraca uwagę, że z art. 5 par. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wynika wymóg, aby każda osoba zatrzymana została postawiona przed sędzią. Tymczasem przyjęta przez Sejm tarcza antykryzysowa 4 zakłada możliwość e-rozpraw aresztowych.
Patrycja Rojek-Socha
16.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Tarcza Antykryzysowa 4
Rzecznik Praw Obywatelskich chce poznać motywy stojące za prowadzeniem postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora Krzysztofa Parchimowicza. To prezes Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia", znany z publicznych wypowiedzi, w których krytykuje podporządkowanie prokuratury rządowi i jej upolitycznienie oraz broni niezależności prokuratury.
Krzysztof Sobczak
16.06.2020
Prawnicy Prokuratura
Skazanie karne osoby za rozpowszechnianie homofobicznych treści w internecie nie stanowi naruszenia prawa do wolności wyrażania opinii - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału stwierdzenie "dewiant" o homoseksualiście to wyraz pogardy i obraza.
Katarzyna Warecka
16.06.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Ataki na osoby LGBTI, które w ostatnich dniach znacząco się nasiliły, nie są nowym zjawiskiem, są jednak bolesną codziennością, z którą mierzą się osoby nieheteronormatywne w Polsce - stwierdza Amnesty International, która od wielu lat dokumentuje naruszenia praw człowieka wobec osób LGBTI.
Krzysztof Sobczak
16.06.2020
Prawo karne
Europejski Trybunał Praw Człowieka poinformował polski rząd, że rozpatrzy skargi trojga polskich prawników, który twierdzą, że zostali niesprawiedliwie potraktowani przez działającą na podstawie zmienionej ustawy Krajową Radę Sądownictwa oraz przez nowe izby Sądu Najwyższego. Zdaniem skarżących zarówno KRS jak i nowe izby SN nie są organami legalnie powołanymi.
Krzysztof Sobczak
16.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Do Senatu zostanie skierowana petycja o wprowadzenie zmian w Kodeksie karnym wykonawczym. Zgodnie z propozycjami aresztowany, na wniosek swojego obrońcy, uzyskiwałby zgodę na bezterminowe korzystanie z telefonu do kontaktu z nim. Takie zarządzenie obowiązywałoby do zakończenia postępowania.
Patrycja Rojek-Socha
16.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Ojciec przez 10 lat znęcał się psychicznie i fizycznie nad synem. Gdy ten dorósł, pozwał go żądając zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. Sąd cywilny pozew jednak oddalił i to mimo, że chodziło o osobę skazaną za przemoc. Wyrok jest rażąco niesprawiedliwy, bo odwraca role ofiary i jej kata - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich.
Patrycja Rojek-Socha
16.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wszyscy uczestnicy pozwu grupowego przeciwko mBankowi, którzy spłacili już wypłacony przez bank kredyt wyrażony w złotówkach, nie muszą spłacać rat. Tak wynika z postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń Sądu Apelacyjnego w Łodzi, pierwszego w postępowaniu grupowym. Według banku nie było podstaw do udzielenia takiego zabezpieczenia.
Jolanta Ojczyk
16.06.2020
Kredyty frankowe
Postępowanie dyscyplinarne wobec dwóch sędziów - Dariusza Mazura i Macieja Czajki - którzy na terenie krakowskiego sądu okręgowego powiesili plakaty z postulatami, dotyczącymi m.in. przywrócenia do orzekania Pawła Juszczyszyna zostanie wszczęte, chociaż rzecznik dyscyplinarny przy krakowskim sądzie apelacyjnym odmówił podjęcia takiej decyzji. Zrobił to minister Zbigniew Ziobro.
Krzysztof Sobczak
15.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Najgłośniejsze sędziowskie sprawy dyscyplinarne, w tym wobec Waldemara Żurka, Igora Tulei, Krystiana Markiewicza (na zdjęciu), Moniki Frąckowiak, Olimpii Barańskiej-Małuszek, Doroty Zabłudowskiej - są w toku - poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich sędziowski rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab.
Krzysztof Sobczak
15.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Komisja Europejska będzie naciskać, aby w przyszłym budżecie unijnym znalazł się mechanizm uzależnienia wypłaty środków unijnych od przestrzegania praworządność - zapowiedziała w poniedziałek wiceszefowa KE Viera Jourova. Zgodnie z projektem w takich sytuacjach Komisja mogłaby zamrozić wypłatę środków unijnych dla danego państwa.
Krzysztof Sobczak
15.06.2020
Administracja publiczna Prawo unijne
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego może badać sprawy o uchylenie immunitetu sędziów, ponieważ nie są to postępowania dyscyplinarne, do których odnosi się postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu Izby - stwierdziła pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Manowska odpowiadając na wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich.
Krzysztof Sobczak
15.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nowela ustawy tzw. "kagańcowej" dla sędziów, która w weszła w życie 14 lutego zaczyna działać także w sprawach o wyłączenie sędziego. Jeśli podnoszony jest zarzut braku niezawisłości sędziego to tylko Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN może go rozpoznać. A co więcej - nowe kryteria przyjmuje się do wniosków złożonych przed tą nowelizacją.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Bobrowicz: COVID-19 wymusza zmiany w kancelariach prawniczych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości LegalTech Koronawirus a prawo
Epidemia może trwać jeszcze miesiącami. A to oznacza że kancelarie, które chcą utrzymać się na rynku muszą zmienić swoje podejście do wielu kwestii. Wygrają ci, którzy postawią na nowe technologie, ale też przemodelują podejście do usług. Pomocna może być choćby specjalizacja, ale wiążąca się ze zmianą strategii rynkowej - mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
Patrycja Rojek-Socha
15.06.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości LegalTech Koronawirus a prawo

Wzory pouczeń jednak potrzebne? Będzie opinia SN w sprawie zmiany przepisów

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Sąd Najwyższy planuje podczas prac w Senacie przedstawić swoją opinię do propozycji uchylenia przepisów Kpc, na podstawie których Ministerstwo Sprawiedliwości miało opracować jednolite wzory pouczeń w sprawach cywilnych. Małgorzata Manowska, I prezes SN z jednej strony mówi, że brak takiego ujednolicenia nie zmienia diametralnie sytuacji stron, z drugiej wskazuje, że ułatwiłoby to procedowanie.
Patrycja Rojek-Socha
15.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
W dwa lata od prawomocnego wyroku, Sąd Najwyższy rozpozna kasacje w sprawie trzech Czeczenów skazanych za wspieranie terroryzmu. W 2018 roku Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał wobec nich kary dwóch lat i jednego miesiąca więzienia.
Jolanta Ojczyk
14.06.2020
Wymiar sprawiedliwości
Grunty upadłej spółdzielni mieszkaniowej były obciążone hipoteką. Sąd w grudniu 2013 r. odłączył z księgi wieczystej lokal mieszkalny i założył na niego nową księgę. Prawie trzy lata później jeden z banków, wierzyciel spółdzielni, zawnioskował o dokonanie wpisu w niej hipoteki łącznej kaucyjnej - ponad 27 mln zł. Sąd wydał takie postanowienie - w ocenie prokuratury wadliwe.
Patrycja Rojek-Socha
14.06.2020
Wymiar sprawiedliwości
Rodzice co do zasady sprawują władzę rodzicielską nad swoimi niepełnoletnimi dziećmi. Oznacza to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.
Patrycja Rojek-Socha
14.06.2020
Wymiar sprawiedliwości
Zarówno przepisy prawa krajowego jak i międzynarodowego nakazują władzom publicznym uwzględnianie dobra dziecka w ich działaniach. Tymczasem obowiązujące przepisy prawa krajowego w sposób bardzo ogólny nakazują badanie dobra dziecka w takich sytuacjach - ocenia Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
Krzysztof Sobczak
13.06.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski