Jak poinformowała redakcja "Państwa i Prawa", do udziału w LVII Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 10 prac habilitacyjnych oraz 14 prac doktorskich.
Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący – prof. Z. Kmieciak; członkinie i członkowie – prof. A. Choduń, prof. E. Łętowska, prof. S. Majkowska-Szulc, prof. W. Piątek, prof. W. Wróbel oraz prof. M. Habdas – przedstawicielka Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Państwo i Prawo - w księgarni Profinfo.pl >>>

Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 16 maja 2022 r. postanowił przyznać:

Za rozprawy habilitacyjne:

pierwszą nagrodę
dr. hab. Maciejowi Wojciechowskiemu (UG) za rozprawę pt. „Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach”,
drugą nagrodę
dr. hab. Radosławowi Strugale (UWr) za rozprawę pt. „Dobra i interesy chronione w strukturze czynu niedozwolonego”,
wyróżnienie
dr hab. Marii Nowak (UW) za rozprawę pt. „Bastards in Egypt. Social and Legal Illegitimacy in the Roman Era”.

 


Za rozprawy doktorskie:

pierwszą nagrodę
dr Anecie Skorupie-Wulczyńskiej (INP PAN) za rozprawę pt. „Language rights of the citizen of the European Union”,
drugą nagrodę
dr. Miłoszowi Kłosowiakowi (UW) za rozprawę pt. „Wymiana informacji w sprawach podatkowych a ochrona praw podatnika”,

dwa wyróżnienia:
dr Adriannie Pabian (KUL) za rozprawę pt. „Orzekanie na rozprawie głównej pod nieobecność oskarżonego a prawo do obrony”,
dr. Łukaszowi Szoszkiewiczowi (UAM) za rozprawę pt. „Paradygmat Big Data a obowiązki państw wynikające z praw w dziedzinie nauki ustanowionych w art. 15 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych”.

Czytaj: Prace magisterskie o prawie handlowym nagrodzone>>

Nagrody w LVI Konkursie „Państwa i Prawa” (2021)

Do udziału w LVI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 12 prac habilitacyjnych oraz 15 prac doktorskich.
Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie:
przewodniczący – prof. A. Wróbel
członkowie – prof. R. Grzeszczak, prof. M. Jagielska, prof. D. Lis-Staranowicz, prof. A. Sakowicz, prof. K. Wierczyńska oraz prof. K. Kopaczyńska-Pieczniak – przedstawicielka Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 18 października 2021 r. postanowił:

Za rozprawy habilitacyjne:

przyznać pierwszą nagrodę
dr. hab. Wojciechowi Ciszewskiemu (UJ) za pracę pt. „Zasada neutralności światopoglądowej państwa”,
nie przyznać drugiej nagrody.

Za rozprawy doktorskie:

przyznać pierwszą nagrodę
dr. Michałowi Krajewskiemu (European University Institute) za pracę pt. „Relative Justice. The Judicial and Non-Judicial Review of European Union Legal Acts”,
nie przyznać drugiej nagrody,

Dwa wyróżnienia:
dr Aleksandrze Orzeł-Jakubowskiej (UW) za pracę pt. „Sądownictwo polubowne w świetle standardów konstytucyjnych”;
dr. Adrianowi Zbiciakowi (KUL) za pracę pt. „Prejudykat cywilny i cywilna kwestia prejudycjalna w postępowaniu karnym”.

Organizatorzy podkreślają, że ogłoszenie LVI  i LVII Konkursu „Państwa i Prawa”  oraz ufundowanie nagród było możliwe dzięki wsparciu Wydawcy – Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.