Zysk netto grupy Kredyt Banku w pierwszym kwartale 2011 roku wzrósł do 134 mln zł z 60 mln rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 120 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do wyniku netto za I kwartał wahały się od 113 mln zł do 125 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 285,4 mln zł i okazał się poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 302 mln zł (w przedziale oczekiwań 290-311 mln zł).

Wynik z prowizji w I kwartale 2011 roku wyniósł 80,1 mln zł i był także poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 89 mln zł (oczekiwania wahały się od 84 mln zł do 95 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 2011 roku 11,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 97 mln zł.(PAP)