W ostatnim miesiącu funkcjonariusze Delegatury ABW w Katowicach zatrzymali 21 osób w sprawie dotyczącej wyłudzeń podatku VAT w latach 2005 - 2010. Osoby działały w zorganizowanej grupie przestępczej. Ich działanie polegało na handlu i posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami VAT w celu zaniżenia należności na rzecz Skarbu Państwa. Przeprowadzono w tym czasie także blisko trzydzieści przeszukań.

Nadzorująca sprawę Prokuratura Okręgowa w Bielsku - Białej przedstawiła zatrzymanym m.in. zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach (art. 271 kk), wyłudzeń podatku VAT (art. 286 kk), prania brudnych pieniędzy (art.299 kk) i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 kk).

W sprawie przeszukano ponad 100 podmiotów gospodarczych, gdzie zabezpieczono kilka tysięcy faktur. Obecnie ujawniono już kilkaset fikcyjnych faktur opiewających na kwotę ponad 18 mln zł. Zarzutami objęto wyłudzenia podatku na ponad 4 mln zł. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 1 mln zł.

W sprawie przedstawiono zarzuty 25 osobom. Wobec jednego z organizatorów procederu zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, dozory policji i zakazy opuszczania kraju.

Podejrzanymi w sprawie są osoby, które wystawiały fikcyjne faktury VAT, osoby, które poszukiwały podmiotów zainteresowanych zakupem tych faktur oraz osoby, które kupowały, a następnie wprowadzały je do ewidencji księgowej i zaniżały podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

Wśród podejrzanych są właściciele oraz prezesi podmiotów gospodarczych z terenu województw: małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

kom/ stav/