Przez prawie 5 godzin trwało w Sejmie pierwsze czytanie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. oraz ustaw okołobudżetowych. W trakcie debaty opozycja zgłosiła wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy budżetowej na ten rok. Mają one być głosowane jeszcze w środę wieczorem.

Powodem nowelizacji są niższe, niż zakładano wpływy podatkowe w okresie styczeń-lipiec br. "Znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego spowodowało, że w omawianym okresie, w przypadku większości wpływów podatkowych (VAT, akcyza, CIT) zanotowano spadek w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Jedynie w przypadku podatku PIT zanotowano wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. o 4,8 proc." - napisano w projekcie noweli.

W projekcie przyjęto, że po zmianach dochody budżetu państwa wyniosą 275 mld 729 mln 440 tys. zł, a wydatki - 327 mld 294 mln 440 tys. zł. W efekcie deficyt wyniesie 51 mld 565 mln zł. (PAP)

aop/ mki/ jbr/