Świadczenie z PDO nie korzysta ze zwolnienia w PIT

Świadczenia majątkowe przyznawane pracownikom na podstawie porozumienia pracowniczego nazywanego Programem Dobrowolnych Odejść (PDO) określane, jako odszkodowania, nie mogą korzystać ze zwolnienia...

21.07.2016

Sklep internetowy nie zawsze bez kasy fiskalnej

W przypadku gdy płatność jest regulowana z wykorzystaniem karty płatniczej to wówczas obrót musi być zaewidencjonowany na kasie rejestrującej - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w...

21.07.2016

CIT: likwidacja to nie dalsze wykorzystanie

Skoro połowa betonowych stóp fundamentowych nie została zlikwidowana, a została wykorzystana przy budowie nowej hali, to oczywistym jest, że ich wartość nie mogła być jednorazowo zaliczona do kosztów...

15.07.2016

Podatnik nie otrzyma odsetek po zmianie interpretacji

Jeżeli organ podatkowy zwrócił podatnikowi nadpłatę w ustawowym terminie, to podatnikowi nie przysługują odsetki od nienależnie zapłaconego podatku w związku ze zmianą interpretacji indywidualnej....

08.07.2016

SN: komornik nie podwyższy o VAT opłaty egzekucyjnej

Sąd Najwyższy 7 lipca br. podjął uchwałę, zgodnie z którą określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego komornik nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej o stawkę podatku od towaru i usług....

08.07.2016

VAT: kolonia jak usługa turystyczna

Opieka pedagogiczna na koloniach jest niezbędna, niemniej celem organizowania kolonii jest wypoczynek dzieci i młodzieży. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji...

06.07.2016