PIT: drzewek i altanki nie sprzedamy bez podatku

Sprzedaż prawa do nasadzeń, obiektów i urządzeń znajdujących się na działce na terenie rodzinnych ogrodów działkowych stanowi przychód z praw majątkowych. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

15.03.2017

PIT: handlowcy śpią w hotelu na rachunek pracodawcy

Skoro prawidłowe i efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga od pracownika nocowania w hotelu, aby w określonym czasie wynikającym z kontaktów handlowych pracodawcy i kontrahenta dotrzeć...

13.03.2017

Nawet bez orzeczenia TSUE można żądać odsetek

Okres oprocentowania winien być odniesiony do czasu, którego punktem początkowym jest pobranie podatku, a końcowym możliwość skutecznego domagania się zwrotu nadpłaty. Tak wskazał NSA w wyroku z...

02.03.2017

Odśnieżanie i łatanie dziur z jedną stawką VAT

Dla oceny, czy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym nie ma znaczenia, to że urząd statystyczny dokonał odrębnej klasyfikacji poszczególnych czynności. Tak wskazał NSA w wyroku z 28 października...

23.02.2017