Zaliczki na PIT może wnieść tylko płatnik

Zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) nie można dokonać przez posłańca - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2016 r.

30.06.2016

Jednorazowa amortyzacja nie dotyczy motocykli

Odpisy amortyzacyjne motocykli dokonuje się na takich samych zasadach jak w przypadku samochodów osobowych. W związku z tym jednorazowa amortyzacja nie dotyczy także motocykli - wyjaśnił minister...

29.06.2016

PIT-11 nie decyduje o podwyższonych kosztach

Podatnik może uwzględnić w zeznaniu rocznym przysługujące koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy płatnik dokona poboru zaliczki na podatek dochodowy z pominięciem zastosowania normy 50 proc....

28.06.2016

Płatnik nie wystawi PIT-11 bez informacji o podatniku

Nie sporządza się informacji PIT-11, gdy pomimo podjętych prób, nie ma możliwości ustalenia adresu zamieszkania osoby uprawnionej, jej NIP-u, PESEL-u, które wymagane są do wypełnienia urzędowego...

27.06.2016

CIT: wartość początkową określa cena z faktury

Wartość początkowa samochodu osobowego w sytuacji skorzystania z opcji nabycia go, jako przedmiotu leasingu, powinna być ustalona według ceny nabycia wyrażonej na fakturze. Tak wskazał Dyrektor Izby...

20.06.2016

TSUE: można opodatkować majątek likwidowanych firm

Jeżeli podatnik zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej, państwa członkowskie mogą opodatkować posiadany przez niego jeszcze w tym momencie majątek przedsiębiorstwa wynika z wydanego w...

17.06.2016

Wdowi zasiłek z Anglii podlega zwolnieniu z PIT

Wdowi zasiłek przyznany na podstawie brytyjskich przepisów o świadczeniach rodzinnych jest zwolnione od podatku dochodowego. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji...

16.06.2016