Sprawa dotyczyła studentki, której rodzice zamierzają darować dom jednorodzinny. W domu jest 8 pokoi. Studentka chciałaby wynajmować dom na pokoje, ponieważ łatwiej będzie jej znaleźć chętnych na pokój, niż na całość. Miała jednak wątpliwości jak ten najem powinien być opodatkowany, tzn. czy można go opodatkować ryczałtem czy też może zostać uznany przez fiskusa za działalność gospodarczą, a nie jako najem prywatny. Sama uważa, że wynajmowanie 8 pokoi w domu jednorodzinnym nie wyczerpuje znamion działalności i może być traktowane jako najem prywatny opodatkowany stawką 8,5 proc., ponieważ nie zapewnia: posiłków, napoi, RTV, zmiany ręczników, pościeli, sprzątania w pokojach, nie wynajmuje na godziny czy doby. Jest to najem długoterminowy, w przypadku studentów może być około roku, a w przypadku ludzi pracujących to nawet kilka lat. Ponadto nie ma możliwości stałego dozoru wynajmowanego budynku, ponieważ studiuje w innym mieście.

Studentka zapytała jednak o to Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Zdaniem organu nie ma przeszkód, aby przychód z najmu pokoi znajdujących się w budynku należącym do podatniczki zaliczyć do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Istotne jest, aby najem nie spełniał przesłanek pozwalających uznać go za działalność gospodarczą. Jeśli zatem najem lokali nie jest prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły czyli jest prowadzony w ramach najmu prywatnego, to uzyskiwane z tego tytułu przychody mogą być kwalifikowane jako przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

A dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o PIT, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dlatego zdaniem organu jeżeli w istocie najem będzie miał charakter długoterminowy, to uzyskane przez podatnika przychody mogą zostać zakwalifikowane do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Przychody te mogą być zatem opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2017 r., 2461-IBPB-2-2.4511.145.2017.1.KK, LEX nr 344686

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów