NSA: Uchwała rady gminy musi dokładnie wskazywać inkasentów

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Rolą uchwały Rady Gminy jest dokładne wskazanie inkasentów opłaty miejscowej. Samo opisanie cech takich podmiotów nie jest wystarczające. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

14.09.2018

NSA: Szkolne bursy bez VAT

VAT Finansowanie oświaty

Zakwaterowanie dzieci w szkolnych bursach nie jest działalnością gospodarczą. Taki obowiązek wynika z zadań własnych jednostki samorządowej. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

12.09.2018

NSA: Każdy może prowadzić firmę

PIT

Jeśli podatnik nie ma odpowiedniego wykształcenia w danej dziedzinie to nie oznacza, że nie może prowadzić firmy w tej branży. Wystarczy, że zatrudni odpowiednie osoby. Takich działań fiskus nie może...

11.09.2018

NSA: Badania psychologiczne kierowców bez VAT

VAT Prawo pracy

Badanie kierowców przeprowadzane przez psychologów zalicza się do medycyny pracy, a tym samym podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

05.09.2018

NSA: Opłata legalizacyjna to nie podatek

Ordynacja Domowe finanse

Choć wartość opłaty legalizacyjnej jest ściśle określona ustawą, to może dojść do jej zmniejszenia lub w ogóle do umorzenia. Ten zapis powoduje, że wysokość opłaty legalizacyjnej może być adekwatna...

27.08.2018

NSA: Liczy się pierwotny cel pożyczki

CIT

Chcąc zakwalifikować odsetki od pożyczki do kosztów uzyskania przychodu, należy mieć na względzie jej bezpośredni cel. Potwierdza to najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

23.08.2018

NSA: Wyrok skazujący wiąże sądy w sprawie podatkowej

Ordynacja

Ustalenia w postępowaniu karnym i prawomocnym wyroku skazującym wiążą sąd administracyjny. Ta regulacja ma zastosowanie także, gdy wyrok karny nie dotyczy podatnika, ale jego kontrahenta. Potwierdza...

20.08.2018

WSA: Faktura nie przesądza o istnieniu transakcji

VAT

Podatnik obniżył należny podatek VAT o podatek naliczony na podstawie dwóch faktur. Nie mógł jednak tego uczynić, skoro faktury obejmowały transakcje nieistniejące. Organy podatkowe słusznie więc...

09.08.2018

NSA: Za opłatę targową odpowiada sprzedawca

Podatki i opłaty lokalne

Obowiązek regulowania opłaty targowej ciąży na tej osobie, co sprzedaje towary. Natomiast bez znaczenia jest fakt, że robi to na rzecz podmiotu trzeciego. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu...

06.08.2018