Opinia (nie w pełni) zabezpieczająca

Ordynacja CIT

24 sierpnia 2018 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) opublikował wydaną na rzecz polskiego banku opinię zabezpieczającą w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jest...

31.08.2018

Zapowiadany Innovation Box nie spowoduje rewolucji

CIT

W zeszłym tygodniu ukazał się projekt przepisów do ustaw o podatku dochodowym wprowadzający Patent Box od 2019 roku do Polski. Mimo, iż jest to dopiero projekt, który wymaga jeszcze dopracowania,...

30.08.2018

Czy interpretacje podatkowe są zgodne z Konstytucją?

Ordynacja

Interpretacje podatkowe nie tylko w Polsce budzą wątpliwości w kontekście ich dopasowania do systemu prawa jako całości. Z natury rzeczy w pewnym sensie podważają one zasadę, że prawa i obowiązki...

17.08.2018

Czy podatek liniowy jest sprawiedliwy

PIT

W dyskusjach o prawie często pojawia się pytanie o sprawiedliwość podatkową i o to, który podatek jest najbardziej sprawiedliwy. Jedni będą forsować tezę o sprawiedliwości podatków progresywnych,...

10.08.2018

Zmiany w ustawie o rachunkowości już w styczniu

Rachunkowość

Nowelizacja przepisów o rachunkowości przewiduje m.in. rozszerzenie katalogu jednostek mikro i zmiany w zakresie sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. Chodzi także o zbliżenie...

03.08.2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa przyjęte

Finanse publiczne

W czwartek wieczorem Sejm podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium. Przyjął również sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

05.07.2018

Nie da się połączyć podatków z rachunkowością

CIT Rachunkowość

Przepisy podatkowe są coraz bardziej skomplikowane. Najczęściej też nie pokrywają się z przepisami bilansowymi. Ten rozdźwięk jest jednak nieunikniony - mówi Małgorzata Mazurkiewicz, biegły rewident,...

04.06.2018

Piekarz: Jesienią więcej kontroli cen transferowych

CIT PIT

Rozliczenia podmiotów powiązanych to jeden z priorytetów kontroli. Kontrole w tym zakresie nasilą się po złożeniu pierwszych formularzy CIT-TP tłumaczy Radosław Piekarz, doradca podatkowy, partner w...

25.05.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski