Posłowie połączonych komisji rozpatrywali cztery rządowe projekty ustaw. Pierwszy dotyczył ratyfikacji umowy między Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Kolejny projekt dotyczył podobnej umowy z Jersey. Trzeci - ratyfikacji umowy z Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych. Ostatni projekt dotyczył ratyfikacji umowy z Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym.

Wszystkie umowy zostały sporządzone na początku grudnia 2011 r. w Londynie.

Wiceminister finansów Maciej Grabowski mówił podczas posiedzenia komisji, że trzy umowy z Jersey są ze sobą powiązane. „Dla nas zasadniczą sprawą była umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych (…). To było w naszym interesie, bo wówczas możemy mieć dostęp do tych informacji" - powiedział. Dodał, że rośnie liczba polskich podatników, którzy tam mieszkają. "Dlatego informacje o dochodach, które te osoby tam mają, są dla nas istotne” – powiedział.

Jak mówił Grabowski, jeśli chodzi o umowę dotyczącą podwójnego opodatkowania przedsiębiorstw, chodzi o to, aby zyski uzyskiwane przez firmę były opodatkowane „w miejscu faktycznego zarządu przedsiębiorstwa”. „Jeśli przedsiębiorstwo polskie wyłącznie zarejestrowałoby się na Wyspie Jersey, a zarząd miałoby w Polsce, to byłoby opodatkowane w Polsce” – tłumaczył Grabowski.

Wiceminister tłumaczył, że umowy te wpisują się w szereg innych, które w ostatnich latach były podpisywane, np. z Wyspą Man, aby polska strona miała szerszy dostęp do informacji podatkowych. (PAP)