W grudniu, drugi miesiąc z rzędu, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 pb. W styczniu RPP ponownie obniżyła stopy o 25 pb. Obecnie stopa referencyjna NBP w skali rocznej wynosi 4,00 proc., stopa lombardowa 5,50 proc., depozytowa 2,50 proc., zaś redyskonta weksli 4,25 proc.

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się w dniach 5-6 lutego.

Z opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 5 grudnia 2012 r. wynika, że oprócz przyjętego wniosku o obniżenie stóp procentowych o 25 pb, złożono także wnioski o obniżenie stóp o 150 pb oraz o 50 pb, które nie zostały przyjęte.

Treść wniosków dotyczących stóp procentowych wraz z rozkładem głosów członków Rady publikuje NBP. W przypadku, gdy wniosek nie został przyjęty - po upływie 6 tygodni od dnia głosowania, zaś w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej stóp procentowych - po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeżeli na posiedzeniu RPP oprócz podjętej uchwały dotyczącej stóp procentowych głosowano nad innymi wnioskami, które nie uzyskały większości, wówczas wyniki głosowania nad tymi wnioskami są publikowane przez NBP po ogłoszeniu wyników głosowania nad podjętą uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

jba/ asa/