Jeszcze raz o reklamie doradców podatkowych

Doradca podatkowy

Ostatnia nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym z 2010 r. zlikwidowała zakaz reklamowania usług świadczonych przez doradców podatkowych. W Zasadach Etyki Zawodowej wprowadzono natomiast pewne...

04.07.2012

Nowa aplikacja do wysyłania e-deklaracji

W związku z wdrożeniem Modułu Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom nową aplikację do przesyłania deklaracji elektronicznych Sofa - System Obsługi...

04.07.2012

Rząd zaakceptował projekt zmian w PIT

Rząd przyjmując założenie, że ulga na dzieci to element polityki prorodzinnej wspierający rodziny wielodzietne, zaproponował jej zwiększenie dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Przewidziano także...

04.07.2012

Nowy tekst jednolity Ordynacji podatkowej

W Dzienniku Ustaw z 3 lipca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 10 maja 2012 r. opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z...

04.07.2012

MG chce zwolnienia z PIT dowozu do zakładu pracy

Wśród zmian zaproponowanych przez resort gospodarki w projekcie założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej znalazła się również propozycja zwolnienia pracowników z podatku dochodowego od osób...

03.07.2012

KE ustanowiła grupę ekspertów ds. VAT

Decyzją Komisji Europejskiej z 26 czerwca została powołana grupa ekspertów ds. VAT. Zadaniem ekspertów ma być opracowywanie szczegółowych informacji oraz opinii na temat przygotowywanych przez...

03.07.2012

Usprawnienie działalności w wolnych obszarach celnych

2 lipca zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie dotyczące prowadzenia ewidencji związanych z funkcjonowaniem wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych, które wprowadza szereg...

03.07.2012

MG chce wyłączenia z VAT bezpłatnej pomocy prawnej

Wyłączenie z podatku od towarów i usług bezpłatnej pomocy prawnej oraz zwolnienie otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu to kolejne z propozycji Ministerstwa Gospodarki jakie...

02.07.2012

Zawiadomienie o wydaniu zmieniającej interpretacji

Początkowo zastanawiano się, co rozumieć pod pojęciem zawiadomienie o zmienionej interpretacji. Pojawiają się dwie koncepcje. Jedna, że zwrot zawiadomienie o zmienionej interpretacji materializuje...

02.07.2012

MRR: nie będzie nowego podatku

W związku z wątpliwościami, które pojawiły się w toku zakończonych konsultacji społecznych Założeń Krajowej Polityki Miejskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że z dokumentu nie wynika...

29.06.2012

MF nie prowadzi prac nad podatkiem katastralnym

W Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace nad zmianą zasad opodatkowania nieruchomości, a w szczególności nad wprowadzeniem podatku, w którym podstawę opodatkowania dla wszystkich rodzajów...

29.06.2012