Najnowsza kwartalna ankieta PricewaterhouseCoopers dotycząca debiutów giełdowych (IPO Watch Europe), badająca zarówno liczbę, jak i wartość pierwszych ofert publicznych (Initial Public Offering – IPO) na najważniejszych giełdach europejskich, wskazuje, że w okresie od kwietnia do czerwca 2010 r. już piąty kwartał z rzędu miało miejsce zwiększenie aktywności na rynku IPO. Wzrost zainteresowania inwestorów pierwszymi ofertami publicznymi był jednak skromny w minionym kwartale, a łączna wartość europejskich IPO okazała się dużo niższa od obserwowanej przed kryzysem gospodarczym w latach hossy na rynkach kapitałowych. Europa pod względem wartości debiutów pozostaje również daleko w tyle za bardzo aktywnymi rynkami w Chinach. Z kolei aktywność na rynkach amerykańskich była dużo niższa niż w Europie zarówno pod względem liczby, jak i wartości przeprowadzonych IPO.

W drugim kwartale 2010 r. na rynkach europejskich odnotowano 89 IPO o łącznej wartości 9.014 mln euro, podczas gdy w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2010 r. w drodze 79 IPO pozyskano 4.716 mln euro. W obu wymienionych okresach odnotowano znaczącą poprawę w stosunku do drugiego kwartału 2009 r., w którym łączna wartość europejskich IPO wyniosła zaledwie 455 mln euro. Liderem rynków europejskich w drugim kwartale 2010 r. po raz kolejny okazał się Londyn, zarówno pod względem liczby IPO (27 debiutów w porównaniu do 24 w pierwszym kwartale), jak i łącznej wartości ofert (3.202 mln euro w porównaniu do 2.102 mln euro w pierwszym kwartale). Oferty odnotowane na tym rynku stanowiły 36% wartości i 30% liczby wszystkich europejskich IPO w drugim kwartale.

Tuż za Londynem uplasowała się Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – w drodze 25 IPO pozyskano 3.150 mln euro, co było znaczącą poprawą w stosunku do 15 IPO o łącznej wartości zaledwie 31 mln euro w pierwszym kwartale. Tak duża wartość IPO na GPW w ostatnich trzech miesiącach to przede wszystkim zasługa dwóch ofert spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa – grupy ubezpieczeniowej PZU oraz grupy energetycznej Tauron Polska Energia. Oferty te, o łącznej wartości 3.016 mln euro, uplasowały się odpowiednio na pierwszym i czwartym miejscu wśród największych IPO w Europie w tym okresie.

Jacek Socha, wiceprezes PricewaterhouseCoopers w Polsce, stwierdził: „Pomimo utrzymujących się nienajlepszych nastrojów wśród inwestorów w Europie, w drugim kwartale byliśmy świadkami czterech ofert o wartości przekraczającej miliard euro, z czego dwie zostały przeprowadzone na GPW. Z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia od ponad dwóch lat. Oferty te sprawiły, że wartość IPO względem poprzedniego kwartału podwoiła się, choć liczba debiutów pozostała na zbliżonym poziomie. Pomimo tego, że część firm zaniechało swoich planów w zakresie IPO, giełdzie w Londynie udało się przyciągnąć międzynarodowe spółki, szczególnie z sektorów ropy naftowej i gazu oraz przemysłu drzewnego i metalowego, jak na przykład Essar Energy z Indii”.

Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PricewaterhouseCoopers, dodał: „Chociaż nie ma jeszcze widocznych silnych sygnałów trwałej poprawy na europejskich rynkach IPO, byliśmy świadkami kilku dużych ofert wartych uwagi. W Chinach aktualnie przeprowadzane jest jedno z największych IPO w historii – oferta AgBank. Jest to kolejny dowód, że atrakcyjne oferty będą nadal spotykały się z dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Jednak duża zmienność rynków wciąż powoduje niepewność co do wyceny akcji oraz zagrożenie dla powodzenia niektórych ofert. Spółki przygotowujące się do potencjalnego IPO w drugim półroczu będą liczyły na to, że po tradycyjnie spokojnym okresie wakacyjnym, następne kilka miesięcy przyniesie stabilizację na rynkach europejskich oraz stworzy bardziej sprzyjające warunkidla IPO w czwartym kwartale”.

Drugi kwartał rekordowy dla Warszawy dzięki ofertom prywatyzacyjnym PZU i Tauron Polska Energia. GPW drugim po Londynie rynkiem w Europie. W drugim kwartale 2010 r. GPW w Warszawie była drugim po Londynie rynkiem w Europie zarówno pod względem liczby, jak i wartości IPO. Dzięki dwóm dużym ofertom spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa – PZU oraz Tauron Polska Energia – miniony kwartał był dla GPW rekordowy pod względem wartości IPO.

W okresie od kwietnia do czerwca 2010 r. na warszawskim parkiecie zadebiutowało 25 spółek (siedem na rynku głównym i 18 na rynku NewConnect). Jest to znaczący wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2010 r., kiedy to odnotowano 15 IPO, jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym zadebiutowało jedynie siedem spółek. Łączna wartość ofert przeprowadzonych na giełdzie w Warszawie w drugim kwartale 2010 r. wyniosła 3.150 mln euro i stanowiła 35% wartości wszystkich IPO odnotowanych w tym czasie na najważniejszych giełdach europejskich. Oznacza to sto razy wyższą wartość pierwszych ofert publicznych w porównaniu do 31 mln euro odnotowanych w pierwszym kwartale 2010 r. oraz dwudziestopięciokrotny wzrost w stosunku do drugiego kwartału roku poprzedniego, kiedy to łączna wartość ofert wyniosła 126 mln euro.

Tak duża wartość IPO na GPW w drugim kwartale 2010 r. to przede wszystkim zasługa wspomnianych ofert PZU oraz Tauron Polska Energia, które stanowiły aż 96% wartości wszystkich ofert w tym okresie. Pierwsza oferta publiczna PZU (1.990 mln euro), największej grupy ubezpieczeniowej w Polsce, była największą ofertą w historii warszawskiej GPW (oferta PKO BP w czwartym kwartale 2004 r. osiągnęła wartość 1.777 mln euro) i jednocześnie największym IPO w Europie w omawianym okresie. Drugim największym IPO była oferta akcji grupy energetycznej Tauron Polska Energia o wartości 1.026 mln euro. Trzecie miejsce zajęła spółka wydobywcza Kulczyk Oil Ventures z siedzibą w Kanadzie, która w drodze oferty publicznej nowych akcji pozyskała 79 mln euro.

Spółki debiutujące w drugim kwartale 2010 r. na NewConnect pozyskały łącznie 11 mln euro, przy czym średnia wartość oferty wyniosła zaledwie 0,6 mln euro, a tylko w dwóch przypadkach przekroczyła 1 mln euro (oferty Mo-Bruk oraz Black Point o wartościach, odpowiednio, 6,4 mln euro i 2,3 mln euro). W jednym przypadku (Astro) miało miejsce jedynie dopuszczenie akcji do obrotu bez przeprowadzania oferty.

Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PricewaterhouseCoopers, w następujący sposób skomentował wyniki rynku pierwotnego w Warszawie: „Statystyki za drugi kwartał pokazały, że jesteśmy silnym rynkiem o ugruntowanej pozycji. Co więcej, Warszawie zabrakło bardzo niewiele, by znaleźć się na czele listy. Bardzo cieszy też fakt, że na GPW odnotowano – pod względem wartościowym - ponad jedną trzecią wszystkich ofert w Europie. IPO PZU i Taurona zdominowały miniony kwartał, należy jednak zauważyć, że alternatywny rynek NewConnect cechował się dużą aktywnością – zadebiutowało na nim aż 18 nowych spółek. Jest to pozytywny sygnał dający nadzieję na dalszy pomyślny rozwój tego rynku”.